Gokkasten Archief Verhalen

Lees de Boeiendste verhalen uit Nederlandse Gok Geschiedenis

Online Gokken

Het BEGIN van Online Gokken

Stukje uit Automaten Magazine Maart 1996

Arjan van ’t Veer van Erasmus Universiteit nam aanbod digitale spelen onder de loep

arjan van t veer
Arjan van ‘t Veer

Met de aanleg van de elektronische snelweg ligt Las Vegas om de hoek

De wereld stevent, zo aan het einde van deze eeuw, af op het Grote Elektronisch Tijdperk. CD-Rom, GSM, Virtual Reality en het World Wide Web, vinden hun weg naar de consument. En dat in razend tempo. Het heeft allemaal zo zijn voordelen.

Er zijn echter ook nadelen. Gokken op die elektronische snelweg van Internet bijvoorbeeld. Waar de overheid probeert het spelen aan banden te leggen, duiken oncontroleerbare mogelijkheden op de computer op. Las Vegas staat binnenkort voor de deur van vele huishoudens.

Of sterker nog, op het bureau. Arjan van ’t Veer, verbonden aan de Vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Erasmusuniversiteit, maakte een ritje en inventariseerde de mogelijkheden.

Het huidige aanbod van kansspelen die vanuit de huiskamer kunnen worden bereikt, is gigantisch, ontdekte Van ’t Veer. Op de gok her en der grasduinend, inventariseerde hij de mogelijkheden op dit moment.

Zo is het mogelijk het geluk te beproeven via 06-nummers, de “ordinaire” Nederlandse kabel-tv, de PC met CD Rom’s en Bulletin Boards of Internet. ‘Als je met je afstandsbediening de Nederlandse zenders langs loopt, is de kans heel groot dat je tegen één of ander kansspel aanloopt’, zegt Van ’t Veer.

‘Je krijgt dan een ontzettend simpele vraag voorgeschoteld en het antwoord moet je doorbellen via een 06-nummer. Het antwoord, en vaak ook andere kansspelen, staat vaak op teletekst’. TeleWin en CallTV zijn ook bekende voorbeelden van het aanbod van gokspelletjes via 06-lijnen.

Spelen is ook mogelijk op CD-Rom. ‘Aansluiten op je PC en spelen maar. Hier gaat het wel voornamelijk om behendigheidsspelen, voegt Van ’t Veer er aan toe. En dan is er nog het World Wide Web. Er wordt niet voor niets gesproken over “web”: een enorme hoeveelheid netwerken met alle- maal duizenden vertakkingen naar (kleinere) netwerken vormen samen het World Wide Web.

Internet is één van die netwerken, maar daarnaast zijn er bijvoorbeeld ook nog het Microsoft Network, CompuServe, America Online (AOL) en Prodigy. “Ook worden in ons land vrijwel door alle Bulletin Boards spelen aangeboden.

Door middel van je modem kan je inbellen op het systeem. Tegen betaling van een bepaald telefoontarief kan je onbeperkt spelen. En met de punten die behaald worden kan de speler verschillende (huishoudelijke) artikelen “kopen”. Via een modem en de diensten van een Internetaanbieder (provider) kan de computergebruiker de hele wereld bereiken’.

online gokken
Online Gokken

Grenzeloos

Het aanbod van multimediale kansspelen, zoals Van ’t Veer ze ook wel noemt, is “grenzeloos”: het hoeft zich niet te beperken tot de spelers in een land. ‘Het is mogelijk om het aanbod te richten op alle continenten’, zegt Van ’t Veer. Hij zette de mogelijkheden eens op een rijtje. Hij ontdekte:

  • Videotex. De Zwitserse aanbieder van lotto-spelen, Lotterie Romande biedt twee interactieve gokspelen aan via het Videotex systeem. Spelers kopen een Video Cash Card waarop twee codes staan vermeld. Met deze codes kan hij via zijn PC en videotex-aansluiting spelen
  • Minitel. PMU, de organisator van paardenweddenschappen in Frankrijk biedt sinds 1994 een mogelijkheid om via het Minitel systeem weddenschappen af te sluiten.
  • Het normale telefoonnet. In zeven Amerikaanse Staten is het toegestaan om het “normale” telefoonnet weddenschappen op paardenraces af te sluiten.
  • Kabel/Televisie. Ook de Amerikaanse (kabel)televisie beschikt over mogelijkheden om kansspelen aan te bieden. Het eerder genoemde Sega Channel is al langer actief en verschillende bedrijven, met namen als Gaming, Entertainment Television en Simulcast Racing Network, werken aan de invulling van stations waarbij het aanbod uitsluitend uit kansspelen zal bestaan.In Canada wordt binnenkort door LottoQuebec – de organisator van lotto-spellen en sportprijsvragen met een speciaal televisie-netwerk, een proef genomen waarbij spelers met behulp van een speciale afstandsbediening aan diverse lottospelen kunnen deelnemen.
  • Internet. Veel nieuwe multimediale kansspelen richten zich op een internationaal spelerspubliek en maken gebruik van de mogelijkheden van het Internet. Sports International Ltd. (of International Sports Book) biedt op zijn Internetsite diverse mogelijkheden voor deelname aan gokspelen. De spelers moeten een eigen rekening (account) openen; de kosten bedragen honderd dollar voor het lidmaatschap en er moet minimaal duizend dollar als startkapitaal worden overgemaakt.

Met dit account en een speciaal telefoonnummer kan worden gegokt op uiteenlopende sportevenementen. Ook wil het bedrijf een online casino openen. In dit Global casino kunnen door middel van de PC alle casinospelen worden gespeeld.

Ook het Volcano Casino and Amusements is druk doende om nog voor het einde van de zomer een online casino te openen. Het Caribbean Casino kent geen verplicht lidmaatschap. Bij een bepaalde maandelijkse “inzet” worden de door de speler gemaakte kosten van zijn Internetaansluiting zelfs vergoed.

Het Amerikaanse Virtual Vegas Inc. biedt tevens de mogelijkheid om in een virtual reality-omgeving te spelen. Toegang krijgt de speler via de op een speciale CD-Rom verkrijgbare software. Het is nog niet mogelijk om daadwerkelijk om geld te spelen; simpelweg omdat dergelijke vormen van kansspelen in veel Amerikaanse Staten (nog) niet zijn toegestaan. Virtual Vegas denkt dat zijn Internetsite zo’n 70.000 (!) spelers per dag zal ontvangen.

Een beeld van het gokken in de toekomst wordt ook gegeven door het op Barbados gevestigde Floating Flamingo Ltd. Op zijn website is, nu nog als demonstratie, een groot aantal casinospelen beschikbaar. Uit het door Floating Flamingo opgestelde business-plan, ook op deze site beschikbaar, wordt duidelijk dat men in de toekomst van een in internationale wateren gelegen schip kansspelen via het Internet wil aanbieden.

Daarnaast zijn er nog aanbieders met klinkende namen als CasinoMagic, CasinoConXtion en Casino Royale.

WagerNet, verzorgd door het in Belize residerende Global Gaming Services Ltd., biedt de mogelijkheid om online op sportevenementen te wedden. Met behulp van een PC en een (persoonlijke) lidmaatschapskaart kan er online worden gespeeld.

Het is noodzakelijk honderd dollar “setup Fee” te betalen voor de benodigde hard- en software, alsmede duizend dollar ten behoeve van het eerste account. Voor elke transactie wordt door WagerNet 2,5 procent van de totale waarde van de transactie in rekening gebracht.

Intertops, Tab Corp en winners Way zijn andere voorbeelden van flink aan de elektronische snelweg timmerende aanbieders van sportprijsvragen.

In Liechtenstein is sinds oktober 1995 een, voor ieder toegankelijke, Internet Lotto te bereiken. Hij vond verder bijvoorbeeld in ons eigen land de Cyber Lottery en in Zwitserland de Swiss Lottery.

In Amerika zijn vrijwel alle staatsloterijen op het Net te vinden. Ook de Britse National Lottery is op het Internet te vinden. Een Amerikaanse provider, Riddler Corp., biedt de mogelijkheid om aan de hand van verschillende op te lossen raadsels een bepaald geldbedrag te winnen.

PlayNet is volgens Van ’t Veer een duidelijk Nederlands voorbeeld. Ook speelautomaten zijn langs de digitale snelweg te vinden. Ze staan bijna allemaal in de “vrije-spelen-stand”, maar wie nu al een digitale bankrekening heeft kan bij Digicash al daadwerkelijk spelen.

Niet operationeel

Arjan van ’t Veer concludeert dat veel van het op het Internet beschikbare aanbod nog niet operationeel is. ‘Er wordt wel, zo blijkt uit de berichten op de verschillende sites, op zeer veel plaatsen hard gewerkt aan het openstellen van de gelegenheden.

world wide web
Het World Wide Web is een enorme hoeveelheid netwerken met allemaal duizenden vertakkingen naar (kleinere) netwerken

Het groeiend aantal gebruikers van computernetwerken zet potentiële exploitanten aan tot grote haast. Maar het lijkt erop dat de vorm waarin een en ander moet worden aangeboden meer vertraging oplevert dan de noodzakelijke beveiliging van het systeem of de mogelijkheden voor elektronische betalingen’, zegt hij.

‘Van het aanbod van kansspelen dat ons via andere communicatie-netwerken (televisie, CD-Rom’s en Bulletin Boards) bereikt, kan in veel gevallen al wel gebruik worden gemaakt. Dit aanbod blijft groeien en nieuwe spelconcepten volgen elkaar snel op. Het wordt voor spelers steeds eenvoudiger om mee te spelen, waardoor de illusie wordt gewekt dat er een grote winstkans is. Het tegendeel is in veel gevallen waar’, weet Van ’t Veer.

Wet op de kansspelen

Het is zeker niet zo dat Internet en aanverwanten in de toekomst ongebreideld hun gang mogen gaan, denkt de Rotterdamse onderzoeker. Hij heeft de Wet op de kansspelen er eens op nageslagen en voorziet zeker moeilijkheden voor de cyberspace spelletjes.

‘In artikel 2 van de Wet op de kansspelen wordt gesteld dat een kansspel in een besloten, niet bedrijfsmatige gelegenheid zonder vergunning mag worden georganiseerd. Uit de jurisprudentie over dit artikel kun je zien dat het niet eenvoudig is om deze beslotenheid te omschrijven.

Niet duidelijk is bij welk aantal de grens van beslotenheid wordt overschreden. Voor wat het aanbod via Bulletin Boards betreft, geldt dat er vaak sprake is van enige vorm van inschrijving: (in)bellers moeten tegen betaling van een (gering) bedrag lid worden.

Uit de jurisprudentie blijkt dat een eenvoudige inschrijvingsprocedure de beslotenheid niet afdoende garandeert. Dat geldt ook voor de inschrijvingsprodedures van online casino’s. Het geregelde en stelselmatige karakter van het aanbod van de verschillende multimediale kansspelen mag gerust bedrijfsmatig worden genoemd.

Een organisatie die bedrijfsmatig is hoeft niet persé ook winst te maken, zo blijkt uit de Nederlandse jurisprudentie’.

En hoe zit het dan met andere kansspelen als sportprijsvragen, de lotto en staatsloterij en dergelijke?

Van ’t Veer: ‘Voor het organiseren van een aantal kansspelen zoals alle sportprijsvragen, de lotto, de staatsloterij en alle casinospelen, stelt de Wet op de kansspelen dat slechts één vergunning mag worden verleend.

Bekijken we nu het aanbod van multimediale kansspelen zoals dat van alle Internet casino’s of cyber-loterijen, dan valt op dat het een aanbod betreft juist van die kansspelen waarvoor al (langlopende) vergunningen zijn verstrekt.

Op basis van de wettelijke bepalingen mag er geen andere vergunning worden verleend. Indien de Wet op de kansspelen wel enige ruimte zou laten om een vergunning te verlenen, dan moet een eventuele aanvraag worden geweigerd.

Het regeringsstandpunt is immers sinds 1994 gebaseerd op bevriezing van het bestaande aanbod van kansspelen. Naar mijn mening dienen avances van bestaande legale aanbieders en nieuwe ondernemers die zich op dit terrein begeven met de grootst mogelijke oplettendheid in de gaten te worden gehouden’, vindt Van ’t Veer.

“Ook de (interactieve) prijsvragen die via de televisie worden aangeboden, vallen onder de wet. Maar van een prijsvraag is in feite geen sprake. De vragen zijn vaak zò gemakkelijk dat iedereen ze kan beantwoorden. Eigenlijk is er sprake is van een loterij waarbij de deelnemers geen invloed kunnen uitoefenen op de uitkomst.

Prijswinnaars worden bij een dergelijk spel door het lot aangewezen en niet op basis van de door hen geleverde prestatie. Verder geldt in Nederland een verbod op bookmaking; het is niet toegestaan aan het publiek bemiddeling aan te bieden of te verlenen bij het afsluiten van weddenschappen bij een (paarden)totalisator‘.

Van ’t Veer denkt wel dat het mogelijk is met de huidige Wet op de kansspelen buitenlandse aanbieders uit ons land te weren. ‘In artikel 1 van de Wet is een bepaling opgenomen die deelname aan buiten Nederlandse georganiseerde kansspelen verbiedt.

‘Naar mijn mening omvat deze bepaling alle buitenlandse kansspelen en niet alleen het aanbod van kansspelen uit andere Europese staten’, aldus Van ’t Veer.

Ook noemt Van ’t Veer de recente Schindlerzaak, waarin de douane van het Verenigd Koninkrijk deelnameformulieren van een Duitse loterij in beslag nam. Het Europese Hof van Justitie bepaalde dat dergelijke bepalingen niet altijd strijdig zijn met de beginselen en regels van het Europese recht.

Vooral uit het oogpunt van het tegengaan van een illegaal aanbod en het beschermen van sociaal zwakkeren mogen de lid-staten van de Europese Unie beperkingen stellen aan het aanbod van buitenlandse kansspelen’.

Tegen wie er eventueel opgetreden moet worden is nog een ander probleem, denkt Van ’t Veer. De Internet-provider zou zich schuldig kunnen maken aan wat er in artikel 1 sub b van de Wet is bepaald. ‘Of een vervolging ook daadwerkelijk zou slagen betwijfel ik’. Nog afgezien van de vraag of er prioriteit aan een dergelijke vervolging zou worden gegeven, kan hij nooit overzien wat er op het Internet allemaal wordt aangeboden.

Veel eerder zou vervolging, op basis van dezelfde bepaling, zich moeten richten op de organisator van het kansspel. Het op een dergelijke wijze gelegenheid geven is, zonder vergunning in Nederland, niet toegestaan.

Maar of het justitiële optreden ook daadwerkelijk kans van slagen heeft, is ook afhankelijk van (internationale) samenwerking. Veel van de door hem gevonden aanbieders opereren vanuit landen met een ruime wetgeving, waar veel mogelijk is en weinig toezicht wordt gehouden. Een strafrechtelijk onderzoek starten, is dan niet eenvoudig.

De Wet op de kansspelen biedt, als er voldoende prioriteit krijgt, al mogelijkheden om tegen illegaal aanbod op te treden. Maar aanscherping is evenwel op zijn plaats’, besluit Van ’t Veer. Hij wijst ook op het gevaar van verslaving: ‘Je hoeft tegenwoordig bijna de deur niet meer uit om te spelen.

Digitale Internet-bankrekeningen zijn in aantocht en dan weet je helemaal niet meer waar je aan toe bent’. Ook in de nota “Kansspelen herijkt” wordt nu voorzichtig aandacht besteed aan deze nieuwe ontwikkelingen. Iets wat volgens Van ’t Veer een goede zaak is.

‘Het mag niet zo zijn dat legale aanbieders worden aangepakt en via een (digitale) achterdeur allerlei illegaal aanbod binnenkomt. Dan moet je als overheid consequent zijn’.

Dit artikel is gebaseerd op het artikel uit het Nederlands Juristenblad “Interactief gokken in Nederland; een terrein- verkenning” van mr. Arjan van ’t Veer, verbon- den aan de Vakgroep Strafrecht en Criminologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Oftewel vantVeer@str.frg.eur.nl Dat is voor diegenen die de weg al kennen.

 

Stukje uit Automaten Magazine September 1998

Kansspelaanbieders willen het Internet op

Om te voorkomen dat buitenlandse en (semi) illegale aanbieders van kansspelen het voor het zeggen krijgen is het zaak dat de grote Nederlandse aanbieders op het Internet komen. Het Nederlands Kansspel Platform bepleit dit in een onderzoek naar interactief spelen, dat werd aangeboden aan het Ministerie van Justitie.

registratie kamer
De heer Borking (registratiekamer) geeft tekst en uitleg

Het verbieden van buitenlandse en illegale aanbieders op het Internet is nauwelijks mogelijk. Daarom wil het Platform zo snel mogelijk ook het net op.

Op dit moment bieden al ruim 150 kansspelorganisaties hun diensten op het Internet aan. Samen halen ze op jaarbasis twaalf miljard gulden op, waarvan uit Nederland enkele honderden miljoenen guldens komen.

Deze markt groeit per jaar met zo’n vijftig tot honderd procent. Als dat op deze manier zo doorgaat moet er worden gevreesd voor het voortbestaan van kansspelaanbieders als De Lotto, de Staatsloterij en de Postcodeloterij.

Alleen door ook op het Internet kansspelen aan te bieden kan men succesvol de concurrenten bestrijden, meent het Nederlands Kansspel Platform. Maar dan zal een en ander ook met veel mogelijkheden gepaard moeten gaan.

Door een breed en gevarieerd aanbod aan te bieden en omdat men betrouwbaar is, zal de gebruiker voor de Nederlandse aanbieders gaan kiezen, zo is de verwachting.

staats secretaris schmitz
Staatssecretaris Schmitz staat de pers te woord

Nieuwe regeling

Willen de grote aanbieders via het Internet hun kansspelen presenteren dan is een aanpassing van de regels nodig. De huidige vergunningen voorzien thans niet in een mogelijkheid om voor de bestaande vergunninghouders kansspelen op een interactieve manier aan de man te brengen.

Het Nederlands Kansspel Platform vraagt zich af of het wel wenselijk is om binnen de bestaande vergunningen ruimte te maken voor alle andere bijkomende zaken.

Gezien de veelheid van te regelen onderwerpen (spelersadministratie, beveiliging, fraude, afdracht van gelden etc.) lijkt ten minste één voor alle kansspelaanbieders geldend raamwerk ten aanzien van regulering van interactieve spelen wenselijk.

Het formuleren van een algemeen raamwerk kan eenvoudig voor het gehele productaanbod worden aangepast aan bepaalde technische ontwikkelingen of kan worden afgestemd op bijvoorbeeld samenwerking met andere jurisdicties.

In het algemene raamwerk wordt dan bepaald voor welke spelen wat voor regels gelden. Het gaat dan om spelvormen die door informatie- en (tele)communicatiemiddelen worden aangeboden of kunnen worden gespeeld: de zogenoemde interactieve spelen.

Tegen betaling

Ten aanzien van de afbakening doet zich volgens het Platform wel de vraag voor of het alleen moet gaan om (zuivere) kansspelen of dat ook populaire behendigheidsspelletjes hiertoe zouden moeten behoren.

In dat geval acht het Platform het denkbaar dat dergelijke spelsites slechts tegen betaling bezocht kunnen worden. En, wie gaat bepalen welk spel waar en onder welke condities wordt aangeboden. Bepaalt de aanbieder of er een lidmaatschap nodig is of geeft hij vrij entree? En hoe zit het met de apparatuur die nodig is om mee te doen met bepaalde spelletjes?

Het Nederlands Kansspel Platform wil ook geregeld zien dat spelletjes al dan niet geheel of gedeeltelijk voor goede doelen mogen worden aangeboden of dat er een percentage aan een fonds moet worden afgedragen.

Privacy

Voordat een speler het gokdomein betreedt zal zijn of haar leeftijd geverifieerd moeten worden. En: is zijn spelaccount nog wel voldoende. Het Platform vergelijkt in deze de situatie met de casino’s waar een speler een bezoekverbod kan krijgen.

Maar kunnen op het Internet ook anderen dan de speler zelf zo’n verbod vragen? En wie zouden dat dan mogen doen, directe familieleden of hulpverleningsinstellingen? Maar hoe zit het dan met de privacy van de speler? Hoe worden de gegevens van de speler verwerkt, wie hebben daartoe toegang en welke gegevens zijn noodzakelijk?

Verdere waarborgen tegen het gevaar van overmatig speelgedrag dienen te liggen in beperking en terughoudendheid van werving en reclame.

De bestaande aanbieders van kansspelen zullen het interactief spelaanbod in hun bestaande bedrijfsvoering moeten integreren. Het Platform verwacht dat er bij de aanbieders veel specifieke kennis aanwezig moet zijn om een en ander draaiende te houden.

Bovendien zal het spelaanbod continu zijn; op elk moment van de dag kunnen er dus ook vragen zijn of storingen optreden. Bij dit alles komt dan ook nog het kostenaspect. Het Nederlands Kansspelplatform gelooft dat er goede mogelijkheden voor de kansspelaanbieders zijn op het Internet. Maar dan dienen de zaken wel voortvarend en goed voorbereid aangepakt te worden.

 

Stukje uit Automaten Magazine Mei 1999

Onderdeel van de virtuele revolutie: Kansspelen op Internet

Onder flinke belangstelling hield Euro-Partners New Media op 7 april in Slot Zeist een dagvullend seminar over kansspelen op Internet. Naast diverse inleidingen, afgerond met vragen en discussie, was er ook een panel die zijn mening gaf over een stelling die iedere inleider ten beste gaf.

arjan van t veer
Ir. Akkermans legt stelling I voor aan het ochtendpanel (v.l.n.r.) Kees Zegers, Arjan van ’t Veer, Gerben Schimmel en G. van Blarkom

Zowel tijdens het seminar zelf als in de wandelgangen waren twee uitgesproken verwachtingen te beluisteren: het gokken op Internet is niet tegen te houden, want het is er al én het kan vanuit Nederland alleen maar legaal als de risico’s van gokverslaving worden ingedamd.

De bijeenkomst werd geopend door Ir. Albert Akkermans, directeur van Euro-Partners. Na de dagopzet te hebben toegelicht, stelde hij de leden van het panel voor en daagde hen uit met enige prikkelende uitspraken.

Het ochtendpanel bestond uit Kees Zegers van Virtual industries, Arjan van ’t Veer van de Staatsloterij (SENS), Gerben Schimmel van het Ministerie van Justitie en G. van Blarkom van de Registratiekamer.

De uitdaging van directeur Akkermans werkte meteen, er kwam een flinke discussie op gang. Dat deed een van de deelnemers zelfs verzuchten: ‘Ik dacht dat we hier eerst informatie kregen, maar het panel heeft zijn mening al!’

Maar de aandacht voor het onderwerp van die dag was meteen scherp neergezet.

VAN stellingname

Het spits werd afgebeten door VAN-voorzitter Aad Kobus. Hij beschouwde dit seminar als een voortborduren op het vorig jaar gehouden congres “Kansspelen in de 21e eeuw” en vooral de subtitel “Bent u voorbereid op interactieve spelen?”

aad kobus
Aad Kobus licht de VAN- visie toe

Zou Kobus toen deze vraag hebben moeten beantwoorden, dan was het “nee” geweest. Maar nu weet hij wel beter. En niet alleen hijzelf, velen staan in de startblokken en zijn voorbereid. Dat is trouwens niet zo vreemd, de leden van de Speelautomaten Branche-organisatie VAN hebben altijd over de grenzen van hun product heen gekeken.

Bij het vervagen van de grenzen tussen de verschillende aanbieders en spelen ligt een uitstapje naar kansspelen op Internet voor vele leden voor de hand, aldus Kobus. En natuurlijk probeert de overheid enigszins greep op dit fenomeen te krijgen, al zag Kobus daar niet veel mogelijkheden toe middels het normeren van het aanbod, “het kan uit de klauwen lopen”.

De VAN maakt zich sterk voor een plaats op de elektronische snelweg om haar leden de mogelijkheid te bieden om hun positie binnen de amusementssector te verstevigen of zeker te behouden. Het internationale kansspelaanbod is een bedreiging die in kansen moet worden omgebouwd, zo meent de VAN.

Niet door als gekken achter een denkbeeldige goudader aan te rennen, maar door goede afspraken over een genormeerd aanbod, zoals ook door de Staatssecretaris van Justitie Cohen is aangegeven. Het genormeerde aanbod is, volgens Kobus een afgerasterd gedeelte van de eindeloze, niet te ontginnen prairie, maar dan wel door een duidelijke méérwaarde, door grotere betrouwbaarheid.

Wellicht lukt het dan ook een stukje van het niet-genormeerde aanbod naar ons te laten verschuiven. Kobus besloot: “Afgelopen maand hebben we in onze VAN-organisatie ook zo’n bijeenkomst gehad. Er blijven nog veel vragen, met de grootste opgave hoe de speler te bereiken.

De ochtendsessie werd afgesloten met een “up-date” van het onderzoeksrapport door Dr. Mr. Arjan van ’t Veer van de Staatsloterij. Hij besteedde aandacht aan E-commerce, de rol van de Europese overheid en informeerde over een Europese Richtlijn rond Internet en zette uiteen hoe de betrouwbaarheid van het net toe kan nemen. Daarbij wees hij onder meer op de biometrische controle.

Juridische aspecten

Mevr. Mr. E. Moerel van De Brauw Black-stone en Westbroek nam de seminardeelnemers bij de hand en loodste hen langs de wetgeving met de vraag: “als ik een site op Internet wil openen en kansspelen aanbied, aan welke regels moet ik dan voldoen, welke kans maak ik dat ik voor een (buitenlandse) rechter kom en met welke maatregelen kan ik te maken krijgen.

En hoe gaat dat precies in Nederland?” Bij de beantwoording van die vraag werden vele aanvullende vragen tegelijkertijd in beschouwing genomen. Zoals: wat als de server buiten Europa of in een vrijhaven staat? Welk recht is van toepassing, welke rechter is waar bevoegd en als er al een vonnis komt, wordt dat erkend en waar kan dat ten uitvoer gelegd worden?

Duidelijk werd dat in Nederland, zowel vanuit de Wet op de kansspelen (strafrechtelijk) als in mindere mate vanuit de onrechtmatige daad op het aanbieden van kansspelen op Internet gereageerd kan worden. Bij de verdere wandeling door boek van Strafrecht iemand in Nederland kan vervolgen, ook al is de strafbare handeling niet in Nederland gepleegd.

Maar – zo heeft de Nederlandse overheid via de minister van Justitie laten weten – Nederland zal geen rechtsmacht claimen, tenzij het strafbare uitingen op Internet zijn die specifiek op Nederland zijn gericht.

Na een route via de mogelijkheden in Oostenrijk en de plaats waar de gegevens op Internet zijn gezet, werd uiteengezet wat onder “op Nederland gericht zijn” moet worden verstaan. Middels het Europese executieverdrag is geregeld welke rechter in welke situaties bevoegd is.

Lokke Moerel sloot af met de conclusie: ‘om strafrechtelijke vervolging en aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad te vermijden, is de veiligste weg om met alle rechtsregels rekening te houden. Is dat niet haalbaar, richt de site dan in een bepaalde rechtssfeer in’.

Duidelijk toonde de rechtswandeling aan dat onze wetgeving niet voor Internet is geschreven. De meeste seminardeelnemers bleken desgevraagd van mening dat een internationaal totaalverbod van kansspelen op Internet haalbaar is, hoe moeilijk ook uitvoerbaar.

Dankzij de snelheid van het licht

Drs. Maurice de Hond van Internet Competence Network gaf, vanuit een schat aan praktische ervaring en ondersteund met voorbeelden, in vogelvlucht een blik op de ontwikkelingen en vooral de snelheid daarvan rond Internet.

maurice de hond
Het middagpanel met (v.l.n.r.) Maurice de Hond, mevr. Moerel, Gerben Schimmel en G. van Blarkom

Hij typeerde Internet als de snelste verspreide nieuwe technologie ooit. Wereldwijd zijn er nu zo’n 160 miljoen Internetgebruikers tegenover 15 miljoen in 1995. Een vertienvoudiging binnen vier jaar. Binnen drie jaar, in 2002, zal het bedrijfsleven voor meer dan driekwart aan het internetten zijn en de consumenten zullen dat aandeel enkele jaren later bereiken.

Behalve de toename van het gebruik gaan de technische ontwikkelingen met sprongen vooruit. World Wide Web bestaat nu zo’n vier jaar, het is hard gegaan, maar de komende vier jaren zullen veel harder gaan met betere verbindingssnelheid en andere oneline apparaten naast de computers.

De Hond: ‘In de toekomst zal het zo zijn, dat iedere keer als men iets wil doen, waarbij het niet nodig is iets vast te pakken, te ruiken of te proeven, dan heeft men de keus de afstand fysiek te overbruggen (kost dus tijd en geld) of Internet te gebruiken. En dat houdt in dat we in de toekomst voor een groot aantal menselijke activiteiten (economisch of sociaal) Internet kunnen gebruiken.’

Het verschil tussen de wetten van de fysieke en de virtuele wereld werd door De Hond uitgebreid toegelicht, onder meer met voorbeelden. ‘Het voegt een nieuwe dimensie toe aan ons handelen en denken. We zullen ons met de snelheid van het licht verplaatsen, dat geldt ook voor bedrijven.

Nieuwe bedrijven zullen zich van meet af aan volledig richten op de virtuele wereld. Daarbij zal de wetgeving uit de fysieke wereld niet of nauwelijks toe te passen zijn, hoewel de redenen om kansspelen te reguleren in beide werelden dezelfde zijn.’

Dus, zo besloot De Hond op vragen: ‘Als de Nederlandse overheid niet snel, eigenlijk nog dit jaar komt met de legalisatie van Internet kansspelmogelijkheden, dan zal het buitenland weer de voorsprong nemen, mede door méér geld. Wellicht wil Justitie deze aansporing ter harte nemen’.

Starten op Internet

Als laatste inleider mocht de manager van Euro-Partners New Media zijn visie en ervaring uittekenen met Internet en kansspelen op Internet. Na een korte schets van wie Euro-Partners New Media is en doet en voor wie men werkt, werden de marktontwikkelingen en aandachtspunten aangestipt.

New media is, zo gaf Ir. Richard Musch aan, een business-unit binnen Euro-Partners, met 25 medewerkers. Men heeft in-house design en technische know-how. Het werkterrein is Internet, met als specialisatie “entertainment”.

Men ontwikkelt WEB-sites, Internet Gaming (single- en multi-users), Gaming Commerce en Internet Gambling. Voor onder meer Honda, Panasonic, Pepsi, Meteo Consult en JVH Gaming ontwikkelde men Websites.

Bij Internet Gaming wordt gewerkt voor World Online, CompuService, Staatsloterij, Profamusement en binnenkort Pierre de Jonge.

Richard Musch schetste de contouren van de marktontwikkeling en de concurrentie daarbinnen. Uitvoerig belichtte hij het pallet met aandachtspunten bij kansspelen op Internet. Behalve aandacht voor het spel en de spelers besteedde hij veel aandacht aan de beveiliging, de transacties en de nodige voorwaarden voor succes.

De bijeenkomst werd afgesloten met opnieuw een paneldiscussieronde. Ir. Albert Akkermans bracht de stelling naar voren, dat de overheid bij de Internetontwikkeling achter de feiten aanloopt en wellicht op een incident wacht om te kunnen ingrijpen.

Drs. G. Schimmel repliceerde dat de overheid druk doende is met wetgeving voor te bereiden, samen met de betrokken branches. Openbaar Ministerie en Politie zullen optreden als kansspelen vanuit Nederland op Internet worden aangeboden, aldus Schimmel; anderzijds praat de politiek nog over de Internet ontwikkelingen. De heer Van Blarkom vulde aan dat de Registratiekamer nu al voldoende wettelijke mogelijkheden heeft.

Deelnemers en Euro-Partners kunnen op een geslaagd seminar terugzien. Niet alleen vanwege het vele dat aan de orde was en waarvan voorgaand slechts een korte samenvatting gegeven is.

Ook door de interactieve aanpak en de getoonde voorbeelden van ondernemers uit de speelautomatenbranche, die klip en klaar in de wandelgangen hun pragmatische aanpak vertelden.

Wim Boverhof van Holland Horeca toonde zelfs zijn primeur op een van de dekstops en deed de geïnteresseerden uit de doeken hoe hij denkt aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen. De deelnemers konden met een schat aan informatie en kennis huiswaarts keren. Hopelijk blijft hen die even lang verlichten als de mega-kaars die iedere deelnemer als aandenken bij het vertrek overhandigd werd.

Stukje uit Automaten Magazine Juni 1999

Vragen over goksites op internet

Tweede kamerlid Schutte (GPV) heeft staatssecretaris Cohen gevraagd om de introductie van een internet-goksite van Holland Horeca te voorkomen en mogelijk strafrechterlijk te vervolgen. Althans, als op deze site ook black jack en roulette kunnen worden gespeeld, wat strijdig zou zijn met de Wet op de kansspelen.

Eigenmachtig optreden van mogelijke gegadigden voor een vergunning voor een kansspel op internet draagt volgens Schutte niet bij aan een positieve beslissing op een verzoek om vergunning maar als een contra-indicatie vanwege het handelen in strijd met de openbare orde.

Staatssecretaris Cohen antwoordt dat het hem bekend is dat Holland Horeca iets heeft gezegd over het openen van een site op internet. Verder zegt hij: “Niet door de Nederlandse overheid toegestaan kansspelaanbod, waaronder black jack en roulette, op Nederlands grondgebied op of via internet is in beginsel in strijd met de Wet op de kansspelen.

Hierover is echter nog geen jurisprudentie beschikbaar. Dergelijk aanbod kan op basis van de Wet op de kansspelen op voorhand niet worden voorkomen. Dit vermoedelijke illegale aanbod kan wel in aanmerking komen voor strafrechtelijk (voor)onderzoek.

Hierin staat centraal – mede afhankelijk van de omstandigheden in het voorkomende geval – in hoeverre hierbij succesvolle strafvervolging mogelijk is. Dit mogelijke strafrechtelijke optreden wordt ernstig belemmerd door de specifieke kenmerken van internet, zoals (de gevolgen van) het grensoverschrijdend karakter en het moeilijk(er) te verkrijgen bewijsmateriaal.

Op 23 december 1998 heb ik de Kamer derhalve bericht over een te entameren onderzoek hiernaar. In dit onderzoek staat centraal of en zo ja tegen welk aanbod op basis van wettelijke bepalingen en op welke wijze opgetreden kan worden.

Ik ben hierover in overleg met het openbaar ministerie en de politie. Over de resultaten van dit onderzoek en een eventueel daaruit volgende strafvervolging in een voorkomend geval zal ik u nader berichten.”

Tenslotte antwoordt de heer Cohen over het eigenmachtig optreden: “Eigenmachtig en strafbaar optreden draagt op geen enkele wijze bij aan een positieve beslissing. De Wet op de kansspelen biedt in dit kader echter niet als weigeringsgrond – voor een eventuele kansspelvergunning – het handelen in strijd met de openbare orde.”

Stukje uit Automaten Magazine Juli Augustus 1999

Tijdens de productpresentatie in Motel Nuland op 19 mei 1999 showde Holland Horeca zijn internet goksite.

opstelling holland horeca
Holland Horeca Online Gokken

Bij Holland Horeca viel ieders oog op de demo-internetsite. Holland Horeca wordt wellicht het eerste Nederlandse bedrijf dat met een goksite op het net komt.

De heer De Wild: ‘We kunnen niet blijven afwachten. Het buitenland gaat immers ook gewoon door. Het kan dus zo zijn dat Holland Horeca op zeer korte tijd met een eigen goksite komt. ‘Het is niet echt illegaal want er bestaan nog geen regels voor. Maar wij vinden het te gek dat je moet blijven wachten tot de regering eruit is. We moeten meedoen anders missen we de boot,’ aldus de heer De Wild

Stukje uit Automaten Magazine April 2000

Holland Casino op internet?

Holland Casino begint op internet, zo luidde een kop van een artikel uit het NRC Handelsblad van 24 februari. De indruk werd gewekt alsof een buitenlandse licentie hiervoor is afgegeven. Dit is niet het geval. Een vergunning is afgegeven voor een fysiek casino in Brussel.

Door het Ministerie van Justitie wordt de actie omschreven als ‘een schot voor de boeg’. In ieder geval is duidelijk dat Holland Casino heel graag kansspelen op internet wil aanbieden. Een vergunning is echter niet afgegeven. De berichtgeving past in een lobbycampagne om de verstrekking van een vergunning voor Holland Casino te bewerkstelligen. Het is een duidelijk signaal richting politiek. De VAN is momenteel bezig met het uitwerken van een business case en een prototype.

Stukje uit Automaten Magazine Juli 2000

VAN is klaar voor kansspel op internet

Als het meest optimistische scenario werkelijkheid zou kunnen worden, dan kan de VAN Speelautomaten branche-organisatie in de loop van volgend jaar haar internetkansspel presenteren.

Het VAN Internet Kansspel Plaza zou dan een feit kunnen zijn. Zou kunnen, want de vele en vooral de ambtelijke molens draaien niet altijd even snel. Een speciale werkgroep houdt zich al geruime tijd bezig met de ‘Plaza’. Leden van de VAN, het secretariaat en KPMG hebben hard gewerkt om de vele

mogelijkheden te onderzoeken. Tijdens de ledenvergadering in Nuland kon een trotse Jack van Dongen, ‘aanjager’ van de internetgroep, het prototype presenteren.

jack van dongen
Jack van Dongen gaat ervan uit dat het Ministerie van Justitie positief zal reageren op de VAN-initiatieven.

Waar we vroeger in alle rust iets konden uitdokteren, moet er nu snel gehandeld worden. Je moet de eerste zijn anders raak je achterop. Het hoeft niet altijd en meteen perfect te zijn, maar je moet er wel staan.

Kansspelen op internet is een nieuwe uitdaging waar wij als branchevereniging in moeten stappen. We zijn niet de eerste die plannen maken en uitwerken. Maar we willen wel bij de eersten zijn als straks de vergunningen worden uitgereikt.’

Aad Kobus, voorzitter van de VAN kondigde zelfverzekerd de huidige stand van zaken rond de internetactiviteiten van de VAN aan. Jack van Dongen legde uit en gaf toelichting. Jantine v.d. Weerd, projectleidster namens KPMG, demonstreerde het prototype.

Licentie

Vorig jaar al diende de VAN een verzoek bij staatssecretaris Cohen in voor een licentie om zo met een eigen kansspel het internet op te komen. ‘Zoals de landelijke vergunninghouders dat ook hebben. gedaan en die nu ook druk bezig zijn met hun eigen plannen’, zei Jack van Dongen.

De plannen van de VAN doen daar zeker niet voor onder, benadrukte hij. ‘Wij hebben een goed doordacht plan, er is met alles rekening gehouden. We vertrouwen erop dat we die licentie krijgen.’ Jack van Dongen staafde dat zelfvertrouwen met voorbeelden. ‘Er wordt iets compleets neergezet. Er is gedacht aan een goed spel, aan bescherming van de spelers, aan de financiële transacties.

Van Dongen gaat ervan uit dat het Ministerie van Justitie positief zal reageren op de VAN-initiatieven. ‘De overheid wikt en weegt, is aarzelend en zelfs een beetje angstig als het over internet gaat. Maar de tijd staat niet stil, de ontwikkelingen gaan in een razendsnel tempo door.

Internet wordt steeds breder toegankelijk voor een groter publiek. Internet zelf zal ook gaan veranderen in de toekomst. Televisie en internet zullen steeds verder samengaan. De buitenlandse kansspelaanbieders zitten ook niet stil en dat weet de overheid ook wel. Daarom denken wij met onze plannen een goede kans te maken.”

VAN-Plaza

De Plaza, het centrale virtuele plein van het VAN- aanbod. Daar zal het straks allemaal gebeuren. Daaraan worden de VAN-leden die hun eigen spel willen presenteren gelinkt. Want het staat elke VAN- ondernemer vrij zijn eigen kansspel, mits goedgekeurd uiteraard, te presenteren.

Via dat Plaza zal de speler uiteindelijk bij de spelletjes komen. Maar hij zal er ook verwijzingen krijgen. Voor als er problemen zouden ontstaan met zijn spelgedrag. Er komt een uitgekiende helpdesk die continu bereikbaar is.

Jantine v.d. Weerd liet middels het prototype zien hoe het straks gaat worden. De leden van de VAN luisterden en keken ademloos. Soms werd er met wat ongeloof gekeken, een ander duizelde het soms. Van Dongen en V.d. Weerd erkenden dat het nu allemaal nog wat taai over kan komen, maar dat het in de praktijk sneller en ook overzichtelijk zou zijn.

Het was ook nogal wat dat op de zaal afkwam. De pre-paid kaart die gekocht moet worden, de identificatieprocedure, de creditcard, de financiële afwerking, de vele verwijzingen, de database, de witte lijst etcetera. Aan alles leek te zijn gedacht, overal lijken oplossingen voor te zijn.

Dat het betalingsverkeer van en naar de speler snel en eerlijk verloopt bijvoorbeeld. Bovendien is er een monitoring van de spelers. Gevraagd en ongevraagd krijgt de speler adviezen, ook als blijkt dat hij nu toch wel erg lang aan het spelen is. Veiligheidsrisico’s alom, wat voor Jack van Dongen één van de redenen is om een positieve reactie van de overheid te verwachten.

Nieuwe doelgroepen

De doelstellingen lijken dan ook heel duidelijk. Voor de branche: het beschermen en vergroten van de omzet; het verder verbeteren van het imago: het ontwikkelen van een nieuwe markt en het verbeteren van de bestaande producten door innovatie. Maar ook de overheid zal er van profiteren: het tegengaan van de verslaving; het stimuleren en handhaven van een eerlijk en integer aanbod en het beschermen van de consument.

Daarnaast zal het voor de speelautomatenbranche een uitdaging zijn om nieuwe doelgroepen te bereiken, betoogde Jack van Dongen. ‘De Nederlandse thuismarkt zal worden vergroot. Daar komt dus een andere doelgroep bij dan de huidige die onze producten kent van horeca en amusementscentra.

We rekenen dus op de echte computer en internetliefhebber. Maar op termijn zullen die groepen breder worden, juist ook omdat het internet breder, sneller en voor veel mensen toegankelijker zal worden.’ Van Dongen gaat er ook vanuit dat de doelgroep gezocht kan worden op andere, publieke locaties. ‘Stations, winkelcentra, benzineshops, het is allemaal mogelijk.’

Mogelijk zal op termijn ook de buitenlandse markt verkend kunnen worden. Enthousiasme en vertrouwen dus bij Jack van Dongen en zijn mede-initiatiefnemers. ‘Wij willen een gereguleerd kansspelaanbod verzorgen en willen dat het liefste doen in overleg met de overheid. Net zoals dat al gebeurt bij de ‘fysieke’ branche.

Net zoals daar zal dan ook het kansspelaanbod via internet getoetst moeten worden. Toezicht en certificering zal daar ook plaats vinden. Zaken als betalingsverkeer en persoonsgegevens zijn zeer gevoelig en moeten dus ook goed geregeld zijn.

Het door de ‘internetgroep’ gemaakte prototype voldoet daar aan, verzekert Van Dongen. En zo gauw als het kan, dat ligt ook aan het overleg met de overheid, wil men met een zogenoemde business case beginnen.

Geleidelijk aan zal het internetaanbod van de VAN, de Plaza, dan haar weg gaan vinden. Totdat de vergunning er is en men daadwerkelijk aan de slag kan. Maar Van Dongen blijft hier nuchter onder. ‘Als het echt op z’n snelst en z’n best gaat, dan kunnen we in de loop van 2001 ons kansspel via internet aanbieden.

Maar dan gaan we uit van het meest optimistische scenario.’ Hoe dan ook, aan de VAN zal het, met dank aan KPMG, zeker niet liggen. Nu is het ministerie aan zet. Over deze gang van zaken zullen de leden dan ook nauwgezet worden geïnformeerd, zo werd benadrukt.

 

Stukje uit Automaten Magazine November 2000

Cyber Curacao, Opmars Internet Casino’s

www.globalgoldcasino.com, www.eurogoldcasino.com en www.casinophantasy.com. Het zijn de namen van de eerste drie Nederlandse internetcasino’s. Dat wil zeggen: Nederlandse ondernemingen die een ’turn key’ casino hebben afgenomen van Cyber Curaçao en zo op een LEGALE WIJZE hun casino wereldwijd onder de aandacht van de internetgebruikers brengen.

De eerste resultaten overtreffen de verwachtingen. Geen verrassing voor Roger Vrencken, directeur van Cyber Curaçao Benelux, het bedrijf dat ’turn key’ internetcasino’s verkoopt aan klanten uit alle windstreken.

roger vrencken
Roger Vrencken, Cyber Curaçao Benelux

‘De mogelijkheden van het internet zijn onbeperkt en dus ook casino’s via internet zijn de toekomst. Ons moederbedrijf heeft dat uit eigen ervaring de afgelopen vijf jaar ondervonden in de Verenigde Staten.’ Het zal niet bij drie Nederlandse bedrijven blijven, denkt Vrencken.

Meer zullen er volgen, en snel. ‘En dan hebben we het over bedrijven binnen de automatenbranche, maar ook daarbuiten. Het is op zich heel simpel om te beginnen, wij regelen vrijwel alles voor de klant.’

Na acht jaar gewerkt te hebben bij Janshen-Hahnraths besloot Roger Vrencken in te gaan op het aanbod van Cyber Curaçao om een dochteronderneming voor de Benelux op te zetten: Cyber Curaçao Benelux dus. Vrencken begon in augustus en nam Conny Linders, collega bij zijn vorige werkgever, mee als office manager.

Compleet pakket

Wat wij doen is het aanbieden van ’turn key’ e-commerce producten voor het internet. We zijn onder meer gespecialiseerd in het turn key product voor het internetcasino. In Amerika heeft onze algemeen directeur, Eli Pichel, daar al vijf jaar ervaring mee en met veel succes. We opereren via Curaçao omdat de wetgeving aldaar de juridische paraplu biedt en het is fiscaal ook interessant.’

Klanten die een casino op het internet willen aanbieden kunnen dit dus door Cyber Curaçao laten regelen. Men adviseert en biedt de bescherming van een Master Licentie, waaronder het internetcasino wereldwijd legaal kan opereren.

‘Er wordt een overeenkomst aangegaan waarna de klant tegen een maandelijkse vergoeding een internetcasino kan exploiteren. Wij verzorgen ook de vestigingsvergunning van het internetcasino zelf en de benodigde werk- en verblijfsvergunningen voor het uitgezonden personeel.’

Tevens wordt alle soft-en hardware, nodig voor het opereren van het casino, verzorgd door Cyber Curaçao. Het ontwikkelen van de internetsite. de domeinnamen, de helpdesk, alles wordt door Cyber Curaçao geregeld. Ook kan de klant gebruik maken van de Visa en Mastercard merchant accounts zodat betalingen van klanten op een veilige en efficiënte wijze worden verwerkt. Dit alles zit in het pakket dat Cyber Curaçao biedt.

Hoge omzetcijfers

Hoe vaak wordt er gespeeld, hoe zit het met de uitbetalingen, alles kan de klant opzoeken dankzij de managementrapporten die de casino-server dagelijks aanlevert. Het internetcasino is zeven dagen lang 24 uur operationeel. Eigenlijk hoeft de klant niets te weten van kansspelen, alles wordt immers door het in Curaçao gevestigde bedrijf geregeld?

Vrencken: ‘Dat kun je zo zeggen. De klant moet wat weten over marketing en op een goede manier met geld omgaan. Daarom is het op zich ook niet zo vreemd dat er ook klanten van buiten de branche interesse hebben. Wel moet de potentiële klant weten hoe hoog de kosten zijn. Dat is ruim een half miljoen dollar en daar komt de marketing nog bij.

Je moet natuurlijk wel op een efficiënte manier aandacht vragen voor je product, het beste is dat via het internet zelf. Veel geld, maar binnen een jaar kan de klant er die investering al uit hebben’, is de ervaring van Roger Vrencken. ‘Dat zien we in Amerika.

Een omzet van tussen de vijf en tien miljoen per jaar is zeker mogelijk. Niet voor niets is men nu druk met het demonstreren en presenteren van de mogelijkheden. Cyber Curaçao staat van 14 tot en met 16 november ook op de ‘Internet in Business’ beurs in de RAI in Amsterdam, waar men ook de nodige demonstraties zal geven. Later zal men ook aanwezig zijn op de beurzen van Londen en Las Vegas.

Samenwerking

Samen met de klant wordt bepaald hoe de site eruit gaat zien en wat voor links eraan gaan hangen. ‘Het is mogelijk dat er een link naar de preventieregels komt, dat ligt aan de klant.” Dus niet, zoals de VAN met haar Plaza wil, een verplichting op dat gebied? Vrencken: ‘Nee, wij laten dat aan de klant over. Hetzelfde met het goede doel waar de VAN dus wel mee zit straks. Wij willen dat de ondernemer zo onafhankelijk mogelijk opereert. Maar wel legaal.

Een vergunning die op Curaçao wordt afgegeven geeft de mogelijkheid om wereldwijd actief te zijn via het net. Overigens laten de internetcasino’s geen minderjarigen toe. Wat wel hetzelfde blijft zijn de spelletjes: poker, roulette, black jack, craps en slot-machines.

De speler kan via een creditcard een gokje wagen. ‘Maar hij hoeft niet meteen om geld te spelen, hij kan ook eerst ‘oefenen’, om er aan te wennen. Dan speel je voor de lol. De casino-beheerder kan alle mogelijke informatie opvragen. En is verzekerd van een optimale beveiliging. Veel interesse dus voor ‘online gambling’.

Vrencken: ‘En die interesse komt echt overal vandaan. Kijk je echter naar de branche, dan zie je vooral dat de exploitanten interesse hebben.

Ervaring

Het is al eerder gezegd, Cyber Curaçao heeft een jarenlange ervaring in internetcasino’s en heeft de nodige betrouwbaarheid verworven. Een beetje smalend kijkt men naar de mededeling van Holland Casino dat beweert als eerste een legaal internetcasino in Nederland te gaan opzetten.

‘Afgezien dat ze nog niet om geld mogen spelen, is het ook niet waar. Wij zijn al vijf jaar bezig en zijn nu dus ook in Nederland actief.’

Roger Vrencken ziet erg veel in deze manier van kansspelen. ‘En het zal alleen maar verder toenemen. Er is ook volop plaats. Je klanten komen van heel de wereld. Zaak is vooral dat je een goede marketing voert, vindt Vrencken. Cyber Curaçao kan daar ook bij adviseren. Het bedrijf dat haar Beneluxvestiging in Valkenburg heeft. doet overigens meer dan het verhuren van internetcasino’s.

ledere vorm van e-commerce, waarbij bedrijven hun goederen via het internet aanbieden, kan in samenwerking met Cyber Curaçao worden opgezet. Een deskundig en eerlijk advies is daarbij vanzelfsprekend. Wie meer over internetcasino’s én over Cyber Curaçao wil weten moet de internetbeurs in de RAI bezoeken. Cyber Curaçao is daar te vinden in standnummer 1080.

 

Stukje uit Automaten Magazine November 2001

VAN Internet Plaza Kiosk

In het inmiddels voor de deelnemers vertrouwde hotel Oud London in Zeist kwamen ze weer bij elkaar. Om de ontwerp fase af te ronden, om te horen wat de stuurgroep voor gaat stellen en om te besluiten hoe verder te gaan. En natuurlijk om te vernemen hoe het staat met die licentie.

Een dag later immers stond het Algemeen Overleg van de Tweede kamer gepland en daarin zou onder andere die licentie-toewijzing ter sprake komen. Een domper was het dus om te vernemen dat er weer uitstel was. Het overleg is uitgesteld tot medio november.

Dagvoorzitter Jack van Dongen gaf de aanwezigen daarom een aantal opties waaruit men kon kiezen. Toch voluit doorgaan en maar afwachten of later die licentie komt, of alle activiteiten stopzetten, of de bouwfase uitstellen maar wel doorgaan met andere voorbereidingen. Men koos voor het laatste. Uit het overleg met de overheid is inmiddels gebleken dat als de licentie er komt het niet eens zeker is of de voorwaarden voor toegang op het internet dan dezelfde zijn als die van mededinger Holland Casino. Hoe het scenario dan zou moeten zijn, ook daarover werden de meningen gehoord.

Strategie en geld

Onder leiding van Hans van Melick presenteerde de stuurgroep een Business Plan, daarbij was ook een financiële onderbouwing opgenomen. Inclusief daarin een ‘Best Case’ en ‘Worst Case’ scenario. Er werd duidelijk gemaakt dat de deelnemers besluiten zouden moeten nemen met betrekking tot de strategie en de bijbehorende investeringen.

Overigens was de oorspronkelijke naam ‘Kiosk’ weer teruggenomen als werktitel voor de plaats van waaruit de deelnemers straks hun spellen gaan aanbieden. Het voor velen beter klinkende ‘Casino’ bleek in het overleg met de overheid tot verkeerde interpretaties en verwarring te leiden.

Uitgangspunten

Bij de presentatie van de ontwerpfase passeerden een aantal zaken de revue. De uitgangspunten over het functioneren van Kiosk en Plaza bijvoorbeeld. De Kiosk is een commercieel bedrijf met eigen winstoogmerk, is verantwoordelijk voor eigen markt en producten en conformeert zich aan de Plaza voorwaarden.

De Plaza handelt de backoffice ten behoeve van de kiosken af. Zij bepaalt het kwaliteitskeurmerk dat legaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid en continuïteit waarborgt. Ze houdt toezicht op de kiosken, onder andere met betrekking tot de overheidsvoorwaarden. De deelnemers werd ook nog eens voorgelegd wat de voorwaarden voor deelname met een kiosk zijn.

Zo moet men voldoen aan de doelstelling de activiteiten van de reële wereld in de speelautomatenbranche om te zetten naar die van de virtuele wereld. Uiteraard moeten de Plaza-uitgangspunten overeind blijven. Met betrekking tot de operationele kosten werd voorgesteld dat het vaste deel per kiosk wordt omgeslagen en het variabele deel per transactie.

Overleg met de overheid

Van de werkgroepen die verslag deden kreeg die van de Overheidslicentie veel aandacht. ‘Wat je ook doet, hoe hard je ook werkt, je hebt het nooit helemaal zelf in de hand’, verklaarde Annette Kok namens de werkgroep.

Heel regelmatig was er met Justitie en Economische Zaken rond de tafel gezeten. Waar wij in elk geval op inzetten is dat we in een gelijkwaardige positie komen met de andere aanbieders. Daar waar in de reële wereld sprake is van verschillende produkt-markt combinaties, is dat op internet niet meer het geval. Vandaar de noodzaak om het spelaanbod en de spelvoorwaarden gelijkwaardig te laten zijn.

Op het moment dat hier verschillen ontstaan komt de haalbaarheid van het Business Plan in het geding; we moeten dan namelijk niet alleen concurreren met het ongelijkwaardige internationale aanbod, maar eveneens met een ongelijkwaardig nationaal aanbod. De benodigde investeringen zullen dan nooit terugverdiend worden.

Marketing

Strategie en geld, daar ging het over was al van tevoren aangekondigd. En waar het bij de werkgroep Overheidslicentie vooral over de strategie ging, de werkgroep Marketing slokt het meeste geld op. Voor de Plaza is een marketing budget nodig van zo’n 500.000 gulden per jaar. Dit om de naamsbekendheid te vergroten, waarbij de nadruk zal worden gelegd op legaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid.

Het benodigde budget voor een kiosk is 750.000 gulden per jaar. Er zal reclame gemaakt moeten worden. Op het internet, televisie, radio en krant. Natuurlijk kan er, bijvoorbeeld via de hallen, meegelift worden op bestaande reclame. Hans van Melick gaf ook een overzicht van het onderzoek naar de prepaid kaart en elektronische betaalsystemen.

De kaart zou te distribueren zijn door de kioskhouders en daarnaast te koop moeten zijn bij een landelijk netwerk van distributiepunten. Men gaat er van uit dat de kaart eenmalig wordt gekocht, daarna wordt er elektronisch gestort. Wat betreft elektronisch betalen zijn een aantal leveranciers onderzocht waarbij de voor- en nadelen op een rijtje zijn gezet.

Initiatief nemen

En uiteindelijk moesten de beste strategie en de bereidheid tot verdere financiële ondersteuning besproken worden.

Voorgelegd werd dat men oftewel meteen door moest gaan met de bouwfase, ook al was nog niet duidelijk of de licentie er zou komen en wat de daaraan verbonden voorwaarden zullen zijn; oftewel de bouw niet starten, maar wel voorbereidende activiteiten uitvoeren zoals het onderhandelen met de overheid met betrekking tot de voorwaarden. Maar ook het elektronisch betaalsysteem uitwerken en het prepaid kaartproces inrichten.

Genoeg te doen dus en dat zagen de deelnemers ook zo. Bleef de vraag constant boven de zaal hangen wat er gedaan moest worden als de voorwaarden voor de licentie niet gelijk zouden zijn aan die van de andere aanbieders. Afgesproken werd om dan opnieuw bij elkaar te komen om de dan te volgen koers te bepalen.

Duidelijk was dat er genoeg enthousiasme bestaat bij de deelnemers om door te gaan. Het liefste natuurlijk op de manier van gelijke voorwaarden. Maar als dit niet zo zou zijn dan zal er alles aan gedaan moeten worden om het ongelijk van de overheid aan te tonen. Verdere voorbereidingen betekenen echter ook meer financiële middelen.

Om dit mogelijk te maken werd de deelnemers gevraagd een aanvullende bijdrage te storten. Gelet op de reacties vanuit de zaal bleek dit voor de meerderheid geen onoverkomelijk bezwaar te zijn. Waarmee de motivatie van de Plaza-deelnemers nog eens duidelijk werd benadrukt. Er wordt doorgewerkt en tegelijkertijd wordt met spanning uitgekeken naar het verdere overleg met de overheid wat toch binnen enkele weken tot resultaat moet leiden.

Stukje uit Automaten Magazine Oktober 2002 Bron: NRC Handelsblad

Holland Casino stopt met casinosite

Holland Casino heeft haar internetcasino stopgezet. Het bedrijf wacht al jaren op een wetswijziging die kansspelen op internet mogelijk maakt. Vier jaar en vijf miljoen euro investeringen verder, trekt het casino de stekker uit de site.

De wetswijziging wordt naar verwachting in 2003 doorgevoerd. Als het volgend jaar zover komt, begint Holland Casino een nieuwe initiatief. Voorlopig neemt het bedrijf echter een afwachtende houding aan. Omdat gokken via internet nog niet legaal is, werd in het intercasino met punten gespeeld in plaats van met geld. De site was sinds september 2000 in de lucht.

Start op verzoek overheid

Op verzoek van het Ministerie van Justitie is Holland Casino in 1998 begonnen met de ontwikkeling van een intercasino. Destijds werd nog gedacht dat een wijziging van de Wet op de Kansspelen niet nodig was. Later bleek dat wel zo te zijn. Door vertraging in de politieke besluitvorming komt die wetswijziging er waarschijnlijk pas volgend jaar.

De bedoeling van Holland Casino Digitaal was een legale tegenhanger te zijn van de vele (ongecontroleerde) buitenlandse internetcasino’s.

Stukje uit Automaten Magazine Maart 2003

Fair Play Online: Voorloper op network gaming. Alle kwaliteit en creativiteit in eigen huis

‘Hoge kwaliteit en creativiteit hebben we hier in huis. De mensen die hier werken zijn academici met een wiskundige achtergrond. Dat maakt dit bedrijf een voorloper op haar gebied! Jeroen Trienes en Koos Vrieze zeggen het met de nodige trots. Samen met de Janshen-Hahnraths Group, vormen zij Fair Play Online.

fair play online
Jeroen Trienes en Koos Vrieze

De BV biedt (vooralsnog gratis) spelletjes aan op het internet en is actief via I-Mode.

Wie de site www.fairplayonline.nl bezoekt ziet een drietal gokspelletjes voorbij komen. De speler kan zich vermaken met in fraai design gegoten fruitautomaten. Voorlopig gratis en alleen maar voor punten. ‘Maar het zal toch niet al te lang meer duren voordat het internet wordt vrijgegeven voor het aanbieden van spelletjes waarmee geld kan worden verdiend.

Ooit zal dat er toch echt wel van komen’, zegt Koos Vrieze die naast zijn werk voor Fair Play Online ook als hoogleraar wiskunde is verbonden aan de Universiteit van Maastricht. Jeroen Trienes volgde daar diens colleges. ‘Koos was mijn begeleider. Gaandeweg bleken we op dezelfde lijn te zitten.

We hebben toen onze bridgesite opgezet. Dat was een programma waarin levensecht met kaarten werd gespeeld. Die demo werd gezien bij Janshen-Hahnraths waar men er enthousiast over was. De speelautomatenbranche was toen net in dat stadium van de VAN-Plaza. Zo werd later Fair Play Online geboren. Echt met het idee om voor die plaza met een goed spelaanbod te komen.’

Inmiddels werken er zeven mensen voor het bedrijf, in een fraai pand in de sfeervolle binnenstad van Maastricht. De Plaza ligt stil, de licentie laat maar op zich wachten, de overheid is er nog steeds niet uit hoe een en ander geregeld moet worden. Maar Fair Play Online zat niet stil.

kantoor maastricht
Kantoor te Maastricht

Wij gingen door met het bedenken en ontwikkelen van spelletjes voor het net, maar gingen ook in een vroeg stadium meedoen met het l-Mode project van KPN. En met succes. Fair Play Online ziet ook mogelijkheden voor de centers. Er zal steeds meer video-based aanbod komen, daar haken wij op in.

Kennistechnologie

Regelmatig zitten ze rond de tafel. Met het eigen team en met mensen van Janshen- Hahnraths erbij. ‘Dan worden de spelletjes bedacht, zowel voor I-Mode als voor het internet. We zijn steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden, wat kan er allemaal op kansspelgebied. Maar onze mensen verzinnen ook de denkspelletjes, de rebussen en quizzen voor I-Mode. En ja, onze mensen hebben wel allemaal een opleiding Kennistechnologie achter zích.

Het zijn academici met hele creatieve ideeën, vertelt Koos Vrieze. En Jeroen Trienes vult daarbij aan: ‘Voor hen geldt hetzelfde als voor mij in het beginstadium: alles waar je met je studie en vakgebied mee bezig bent komt hier samen. Multimedia, statistieken, compressie, graphics. Wat eigenlijk niet.

Mooier kun je het niet hebben. De ontwikkelaars komen met steeds nieuwe spelletjes en die worden, in het conceptstadium voorgelegd aan de mensen van de Janshen- Hahnraths Group. Zij weten nu eenmaal alles van de doelgroep, Wat zou aan kunnen slaan, wat juist niet. En dan wordt er gezegd wat we eventueel moeten aanpassen of ver anderen. Dat is een heel boeiend proces.”

Alleen legaal aanbod

Nu al wordt de site frequent bezocht, vooral door bezoekers die via de site van Fair Play het adres vonden. Want veel publiciteit wil het jonge bedrijf eigenlijk nog niet.

online gokspelletjes
Online Gokspelletjes

Koos Vrieze: ‘We zitten nog in een beginstadium. Dan is het beter als je nog maar een kleine gebruikersgroep hebt. Spelletjes kunnen beter, moeten worden bijgeschaafd. Het is een soort veredelde testfase. Wat niet wil zeggen dat we er niet klaar voor zijn.

Als de licentie er is kunnen we zo meedoen. Denk niet dat we alleen maar die drie spelletjes hebben. Hier ligt volop klaar om er een geweldige site van te maken, volop nieuwe spelletjes. Alles heeft Fair Play Online in eigen huis en daarin schuilt het succes.

De spelletjes worden ook tot in de finesse getest. Als het straks zover is, dan komen er natuurlijk allerlei regels waaraan je spel moet vol- doen. En er zal gekeurd moeten worden. Wijzelf zijn daarmee een heel eind op weg, wat de keuring bij de officiële instellingen straks zal bespoedigen.

Maar, en dat wordt steeds benadrukt, Fair Play Online zal alleen legaal spelletjes aanbieden. Geen constructies via het Caribische gebied bijvoorbeeld. Wat we brengen is legaal. Nu dus zonder prijsjes, straks volgens de regels waarmee de wetgever komt, zeggen Trienes en Vrieze.

Succes met I-Mode

Maar al was dan in eerste instantie alles gericht op het internet, Fair Play Online pakte het breder aan. Toen KPN met I-Mode kwam was men er snel bij om een eigen content aan te kunnen bieden. ‘We waren een van de eersten. Onze spelletjes lenen zich nu eenmaal uitstekend voor dit medium. Er zijn nu zo’n 100.000 gebruikers in Nederland. In het begin hebben we onze spelletjes gratis aangeboden, je wilt bekendheid. We kregen toen 500 bezoekjes per dag. Later werd het een betaalsite, dan loopt het bezoek ook terug natuurlijk.

jeroen trienes
Jeroen Trienes

Maar na dat dipje zitten we nu weer in een stijgende lijn. Er komen meer aanbieders, je zult steeds weer moeten bewijzen hoe creatief je bent’, zegt Jeroen Trienes. En het blijft niet alleen bij Nederland. Inmiddels is er een contact met Telefonica waarna Fair Play Online ook de Spaanse en Zuid-Amerikaanse markt op zal gaan.

Op korte termijn moet het zover zijn. Koos Vrieze: ‘Ook dan begin je met een gratis testfase. Wat vindt men leuk, dat kan helemaal anders zijn dan hier. We willen nog meer met die buitenlandse markt doen. er zijn dan natuurlijk erg veel mogelijkheden. En verwacht mag worden dat het succes zich dan zal voortzetten. De spelletjes die in Nederland worden aangeboden zijn razend populair. De mogelijkheden bij I-Mode zijn iets groter dan op het internet.”

Hoge verwachtingen

Fair Play Online is dus actief op verschillende fronten. Maar het internet wordt niet vergeten. Zo gauw als de licentie er, in wat voor vorm dan ook, komt en men online gokspelletjes mag aanbieden, dan gaat Fair Play Online er vol tegenaan.

De ontwikkelaars lijken het achterste van hun tong nog niet te willen laten zien. ‘Wij zijn overtuigd van de kwaliteit die we kunnen leveren. Maar we houden ons kruit inderdaad nog even droog. Totdat we weten waar we aan toe zijn. Maar er liggen hier prachtige dingen, wees daarvan overtuigd.

Ook vanuit de Janshen-Hahnraths Group komen complimenterende geluiden. Jeroen Trienes: ‘We merken dat ze het leuk vinden wat we hier doen, dat is fijn om te horen. Maar we horen ook van mensen van IGT, waar Barcrest Development weer deel van uit maakt, dat ze onder de indruk zijn. IGT is werelds grootste gaming bedrijf, waar constant mensen bezig zijn met ontwikkelen.

Als zij dan het woord “impressed” een paar keer laten vallen dan is dat voor een groepje van zes, zeven mensen natuurlijk wel erg eervol. Fair Play Online zit nog boordevol plannen. De groep wiskundigen zal voortvarend doorgaan met steeds nieuwere spelletjes en nieuwe technieken te bedenken.

koos vrieze
Koos Vrieze

Koos Vrieze: ‘Ook daar ligt een uitdaging. Naast de spelletjes op zich, willen we het ook steeds mooier en levensechter, met de nadruk op driedimensionaal. Je zult straks ook met meerdere tegelijk kunnen spelen via I-Mode.

Er is zoveel mogelijk en daarom is het zo geweldig dat we zoveel creatief talent in huis hebben. Het tegen betaling gokspelletjes aanbieden op het net wordt straks mogelijk, daarvan zijn de mensen van Fair Play Online overtuigd. En dan zullen branche en publiek verrast worden met een veelzijdig en boeiend aanbod.

Maar ook als het nog lang zal duren voordat die licentie er is, zal het bedrijf op dezelfde creatieve voet doorgaan. Via I-Mode of via andere mogelijkheden. Fair Play Online is nog maar net begonnen.

Brabants Dagblad 7-2-2005 door Luuk Kortekaas

Duitendieven op de loer op internet

Maandag 7 februari 2005 – Het aantal gokkers op kansspelen via internet neemt gestaag toe. Een half miljoen landgenoten waagt zich er wel eens aan. Hulpverleners vrezen voor de gevolgen, de overheid hoopt de problemen met legaal aanbod te dempen. „Je weet niet hoe je speelt, waar je speelt en wat je kans is om te winnen.”

topshot online gokkast
Topshot oogt als een fruitautomaat. Het is één van de naar schatting tweeduizend gokspelletjes die tegen betaling via internet worden aangeboden.

 

Twee citroentjes op een rij! Een heuse kans op twintig punten! Snel! Drukken! Daar gaan ze weer, na een gejaagde tik op de computer, de razend draaiende schijfjes van deze elektronische fruitautomaat. Er verschijnt van alles: een belletje, een diamantje, een zeven, en iets dat vermoedelijk een sinaasappel zal voorstellen.

Alles behalve nog een citroen natuurlijk, dus dat betekent alweer geen prijs in het spelletje Topshot, één van de naar schatting tweeduizend gokspelletjes die tegen betaling via internet worden aangeboden. Dus is de speler binnen pakweg anderhalve minuut niet alleen een illusie, maar ook 1,30 euro armer.

Aanbieders van spelletjes via internet zijn duitendieven”, is de bondige samenvatting van Janine Cosijn, algemeen secretaris van de Stichting Agog in Eindhoven, een organisatie die hulp verleent aan gokverslaafden. „Je weet niet hoe je speelt, waar je speelt en wat je kans is om te winnen. Als je wint, is het nog altijd maar de vraag of je dat bedrag ooit op je bankrekening aantreft.”

Duister

Gokken op internet mag met recht een duistere zaak worden genoemd. Vanuit Nederland mogen geen spelletjes worden aangeboden, dus gebeurt dat vanuit het buitenland. Dat maakt natuurlijk geen wezenlijk verschil. Internet kent geen landsgrenzen. Vanuit het buitenland opererende bedrijven kunnen gewoon in het Nederlands gokspelletjes aanbieden.

De Nederlandse rechter heeft overigens buitenlandse aanbieders wel verboden Nederlandse gebruikers te laten meedoen, maar in de praktijk valt er weinig tegen te beginnen. Het is Nederlanders overigens niet verboden een online casino te bezoeken.

Dus heeft een dergelijke maatregel niet eens een symbolisch effect, zo leren de jongste cijfers van het College van Toezicht op de

Kansspelen. Het aantal Nederlanders dat er wel eens aan meedoet, stijgt gestaag. Volgens het college gaat het om meer dan vijf procent van de internetgebruikers, omgerekend ongeveer een half miljoen Nederlanders.

Een pas in opdracht van het college uitgevoerd onderzoek door het bureau Motivaction leert dat dit percentage stijgt: in 2003 was het nog 3,8 procent, in 2002 3,1. Het is Nederlanders overigens niet verboden een online casino te bezoeken.

Bij de hulpverleners van de Stichting Agog zijn de cijfers van het College van Toezicht hard aangekomen. Daar komt iets bij, dat deze cijfers alarmerender maakt”, zegt Cosijn. Gokverslaving ontwikkelt zich langzaam. Het duurt een paar jaar voor mensen echt in de problemen komen voor ze financieel en sociaal aan de grond raken en geen kant meer op kunnen. Die effecten vrezen we tegen die tijd zeker terug te zien, want het gaat natuurlijk wel om een nieuwe groep.”

Verslavingsgeschiedenis

Ook Diana Mahn van de Stichting Gokhulpverlening is gealarmeerd. „Wat wij regelmatig tegenkomen met internetgokken, is dat mensen in één keer grote bedragen verspelen, maar daarvoor al een verslavingsgeschiedenis kenden.”

De zorgen van de hulpverleners gelden bijvoorbeeld de lage drempel die spelen op internet heeft. Een speeltegoed kan met de telefoon worden aangevraagd, en niemand heeft enig zicht op de speler. Het onderzoek naar het aantal internetgokkers geeft een betrekkelijk kleine groep aan die in de categorie probleemgokkers valt. Veel deelnemers zijn het volgens het onderzoek maar kort geboeid door deze vorm van kansspelen. Toch valt zo’n vier procent van de gokkers onder de probleemgevallen: tegen de 20.000 mensen. Misschien verontrustender: bij de andere vormen van kansspelen neemt het aantal spelers de laatste jaren af, waar de internetgokkers gestaag in aantal groeien.

De variatie in spelletjes lijkt onbegrensd. Naast online loterijen en weddenschappen over sportuitslagen wordt de grootste groep gevormd door de virtuele casino’s. Daar is van alles te doen: blackjack, baccarat, roulette, bingo, poker of fruitmachines. Dat aanbod zal er wel blijven, vertelt een van de aanbieders van internetspelletjes, Vladimir Vaschenko: „Ik denk dat iedereen die denkt dat internetgokken begrensd kan worden geen gevoel voor realiteit heeft.”

Vaschenko reageert op een mail naar het contactadres van het eerdergenoemde spelletje Top Shot, namens het bedrijf Eurocazino.com. Vaschenko antwoordt weliswaar schriftelijk, maar zijn woede is haast voelbaar. Ik heb zoveel op mijn lever waar het gaat om de wetgeving van landen op dit gebied. Ik heb me bedacht om het allemaal op te schrijven, omdat het publiceren van al onze gedachten over deze kwestie problemen zou veroorzaken en onze belangen zou schaden.”

Volgens Vaschenko bestaat er geen overheid in de wereld die oprecht geïnteresseerd is in het lot van pakweg sms-verslaafden of verstokte rokers: „Dus waarom zouden ze zich wel het lot van internetgokkers aantrekken? Zo lang als je betaalt, is het handel, brengt het geld in het laatje en daar is het ze om te doen.”

Holland Casino

De aanbieder heeft geen goed woord over voor plannen van bijvoorbeeld Holland Casino om zelf aanbieder te worden van kansspelen op internet. „Daar blijkt toch al uit dat er helemaal geen serieus werk gemaakt wordt van het verminderen van deze vorm van gokken. Een erkende Nederlandse instantie als Holland Casino kan niet wachten zélf dergelijke spellen aan te gaan bieden. Met andere woorden: de overheid wil games aan het aanbod toevoegen.”

De overheid wil dat, juist om iets te doen tegen de wildgroei. Momenteel wordt er hard aan gewerkt, in overleg met de hulpverleners. Want ook het College van Toezicht en de hulpverleners van Agog dringen aan op een legaal aanbod.

Drempels

Janine Cosijn van Agog: „Bij een legaal aanbod wordt gewerkt met drempels, waardoor er in ieder geval beter zicht is op wat mensen doen. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij de Holland Casino’s: de medewerkers daar zijn er in opgeleid probleemgedrag te herkennen en worden geacht daar tegen op te treden.

Welke drempels het op internet precies zullen zijn, mag ik in dit stadium niet zeggen.” Te bedenken is dat natuurlijk wel. Waarschijnlijk komt het er op neer dat de computer zelf aan zal geven wanneer het te gek wordt. Bovendien zou het in een legaal spel mogelijk moeten zijn dat de speler zelf laat weten niet meer te willen spelen. In dat geval kan hij voor een bepaalde periode worden geblokkeerd.

Aanbieder Vaschenko kan op dat soort plannen alleen maar smalend reageren. Zijn spelletje Top Shot zegt ook als uitgangspunt te hebben dat probleemspelers er worden uitgepikt. Legaal aanbod ziet hij alleen maar als een manier van de overheid om geld te verdienen: „Ze willen geen klein stukje van de taart, ze willen hem helemaal.”

 

Stukje uit Automaten Magazine Maart 2005

Internet blijft een exclusief gebied in Nederland

Internet kent geen grenzen. Ook geen Nederlandse grens. Toch worden gokspelletjes via internet en de mobiele telefoon steeds populairder, ook in Nederland. Het College van Toezicht op de Kansspelen liet in januari een onderzoek doen bij bijna achtduizend mensen met een internetaansluiting.

Daarvan blijkt 5,3 procent wel eens een gokje te wagen. In 2003 was dat nog 3,4 procent. Opvallender is echter het absolute bedrag dat met deze vorm van gokken is gemoeid: dat is namelijk verdrievoudigd naar 144 miljoen. Aan gokspelletjes via SMS en (mobiele) telefoon gaat vervolgens nog eens 36 miljoen rond.

Het aanbieden van kansspelen via internet is in Nederland verboden. Het is ook niet toegestaan dat buitenlandse aanbieders Nederlandse gebruikers laten meedoen, maar in de praktijk is er weinig tegen te doen. Overigens is het niet verboden voor Nederlanders om een online casino te bezoeken. En dat blijkt: het aantal deelnemers stijgt gestaag.

Zorgwekkend is dat het aantal gokverslaafden hierdoor eveneens toeneemt. Gokken via internet is anoniem en daarin schuilt een groot gevaar. De variatie in spelletjes is enorm en er kan overal op gegokt worden. Er zijn online loterijen, weddenschappen op allerlei sportwedstrijden en uiteraard virtuele casino’s.

Die herbergen op zich weer een grote hoeveelheid aan kansspelen. Deelname gebeurt vaak via een creditcard, een gevaar op zich. Met deze virtuele casino’s is het bovendien afwachten of het eventueel gewonnen bedrag daadwerkelijk uitgekeerd gaat worden.

Aan de deuren van de Nederlandse internetpoorten wordt overigens stevig gemorreld. Europese bedrijven gebruiken het argument van vrij verkeer van personen, diensten, kapitaal en goederen om de Nederlandse markt te betreden. Justitie geeft echter niet toe.

Dat ondervond Ladbrokes onlangs nog. Het Britse bedrijf beschikte volgens de Hoge Raad niet over een vergunning om in Nederland kansspelen aan te bieden. En dat mag dus ook niet via internet. Betfair en het Oostenrijkse Interwetten willen ook op de Nederlandse markt gaan opereren, maar door de uitspraak van de Hoge Raad lijkt dat voorlopig van de baan. De Lotto heeft nog procedures lopen tegen deze ondernemingen.

 

Naschrift: Eind 2002 begin 2003 kwam Eurocazino online met nederlandse gokkasten. De eerste kasten waren Madtimer (oldtimer), Keno en Nephertiti’s Gold. Betalen ging met inbellen voor 1,30 euro, je kreeg dan 13 credits.
Je had in die begintijd ook Grumpie met gratis gokkasten.
Vrij snel daarna begin 2005 kwam Tanzoo met zijn eigen gokkasten zoals de Wild Tanzoo (Wild Mystery) en de Going Tanzoo (Going Bananas). Hier kon je betalen met inbellen of met sms.
Weer wat later kwam Fruitkings met hun eigen online gokkasten.
Verdere casino’s waren kroon casino en oranjecasino.

1 Oktober 2021 eindelijk online gokken gereguleerd en toegestaan in Nederland, met aanbieders van het eerste uur:
Betcity van Mario Singels, Jacks etc.

 

Bronvermelding: Automaten Magazine Maart 1996, September 1998, Mei, Juni, Juli en Augustus 1999, April, Juli en November 2000, November 2001, Oktober 2002, Maart 2003, Maart 2005

Brabands Dagblad 2005