Gokkasten Archief Verhalen

Lees de Boeiendste verhalen uit Nederlandse Gok Geschiedenis

Lucky Star

Lucky Star Casino – Roelof Schoonbeek

Stukje uit Automaten Magazine April 1997

Lucky Star in Oude Pekela opent nieuw amusementscenter

Vrijdagavond 28 februari 1997 opende wethouder E.G. Kaldijk van de gemeente Pekela aan de Turweg in Oude Pekela de gloednieuwe amusementshal Lucky Star. Roelof en Biserka Schoonbeek mochten van velen warme en waarderende woorden in ontvangst nemen na de officiële opening.

roelof schoonbeek en biserka
Een roos tot afscheid van (rechts) Roelof en Biserka Schoonbeek

De officiële opening bestond uit drie handelingen. Allereerst werd buiten met een luide knal een reuze-fles champagne ontkurkt, waarna ballonnen de ontsnappende champagne symboliseerden en het luchtruim kozen. Vervolgens “metselden” de kinderen Schoonbeek de laatste steen.

de laatste steen van casino
De laatste steen

Tenslotte knipte wethouder Kaldijk een lint door om de toegang naar het amusementscenter vrij te geven. Na een gelegenheid tot het uitbrengen van een toost en het feliciteren van de heer en mevrouw Schoonbeek nam de heer Kaldijk de gelegenheid te baat om enige woorden te zeggen.

wethouder kaldijk
Wethouder Kaldijk van gemeente Pekela

Voorziening rijker

‘Vanaf vandaag is Pekela een voorziening rijker. Met die kwalificaties is feitelijk al veel gezegd,’ aldus de wethouder, die daarmee niet wilde volstaan. ‘Veel mensen, en het lijkt erop of hun aantal steeds maar toeneemt, zijn in voor een gokje, willen hun geluk beproeven.

Zij doen dat op vele manieren, want de geboden mogelijkheden zijn legio: de casino’s, de bank- en giroloterij, de krasloten, paardenkoersen, bingoavonden en verlotingen tijdens bijna elke voetbalwedstrijd die in Nederland elk weekend worden gespeeld.

Allemaal hebben ze een gokelement in zich en kennelijk voorzien ze in een grote behoefte. En ik denk dat het in Nederland allemaal nogal mee valt, in Engeland is het allemaal veel erger, daar kunnen ze zelfs op een vlieg of een mug wedden.

De overheid verbindt er in Nederland voorwaarden aan. Exploitanten moeten aan strenge eisen voldoen en in het bezit zijn van de benodigde vergunningen ingevolge de Wet op de kansspelen, de APV en de speelautomatenverordening. Het ontbreken van die laatste leidde er toendertijd toe dat een aanvraag voor een hal in een ander pand werd afgewezen.

Overigens kwam het ontbreken van die verordening de gemeente niet eens zo slecht uit, want er kon op formele gronden worden afgewezen. Er hoefde niet gediscussieerd te worden over angst voor de verslavende werking of overlast voor de buurt door verkeersintensiteit, lawaai etc. Maar men liet zich door die afwijzing niet uit het veld slaan. Ze benadrukten de beoogde speelautomatenhal op een nette manier te willen runnen.

Ze zochten en vonden steun bij de buurtbewoners, die door het plaatsen van een handtekening aangaven tegen de exploitatie van een speelautomatenhal geen bedenkingen te hebben. Een en ander leidde er toe dat eind 1989 door de gemeenteraad een speelautomatenverordening werd vastgesteld, die de vestiging en exploitatie van een dergelijke voorziening mogelijk maakte. In februari 1990 werd de vergunning verleend, nu zeven jaar geleden.’

Nieuwe plannen

Ruim drie jaar later ontvouwde de heer Schoonbeek nieuwe plannen. Zijn oog viel op het Flessings terrein, aldus wethouder Kaldijk, ‘weer ondervond hij enige weerstand. Een amusementshal op deze plek vond men bij de provincie niet passend bij de overige bedrijvigheid. Het pleit echter voor de vasthoudendheid en de vastberadenheid van de ondernemer dat hij zijn plannen heeft weten te verwezenlijken. Want er moesten nogal wat hobbels worden genomen!

De planologische procedure, de bouwvergunning, de grondoverdracht en andere vergunningen en er kwam nogal wat kijken. Het is dus niet over rozen gegaan, wat dat betreft. Nu staat er echter een schitterend gebouw op een al even fraaie plek zoals u hebt kunnen constateren.

Ik hoop en verwacht dat het zich zal kunnen ontwikkelen tot een centrum waar het vermaak en met name het amusement centraal zal staan en dat directie en beheerders er in zullen slagen vooroordelen ten aanzien van deze bedrijfstak weg te nemen.

Gelet op de ervaringen van de afgelopen jaren heeft het gemeentebestuur daar het volste vertrouwen in. Roelof en Biserka Schoonbeek, ik complimenteer en feliciteer u namens het College van harte met deze prachtige accommodatie en spreek de wens uit dat het op een juiste wijze mag voorzien in een behoefte.

Ondanks de aanvankelijke scepsis van velen denk ik als volgt te mogen eindigen: de vroede vaderen van Pekela zijn het eenparig zeker dat men beter hier kan binnengaan dan bij de apotheker. Ik wens u een lucky star’.

Het amusementscentrum heeft een oppervlakte van ongeveer driehonderdvijftig vierkante meter, waarvan honderd meter overige bedrijfsruimte. Naast behendigheid en recreatie-apparatuur zijn er ongeveer dertig kansspelautomaten geplaatst, hoewel er vergunning is voor 60 kansspelautomaten.  

amusement auto race
Ook is er amusement zoals autorace game

De heer Schoonbeek zegt van zijn vasthoudend gedrag veel te hebben geleerd en wil andere gemeentebestuurders, waarmee hij in gesprek is, uitnodigen om in deze hal een kijkje te komen nemen. Al die jaren is er geen enkel probleem bij de gemeente geweest, dat heeft mede gezorgd voor de uiteindelijke medewerking. Aansluitend op het “niet over rozen gaan” van de realisatie van het amusementscenter ontving elke bezoeker bij het vertrek een prachtige roos.

Stukje uit Automaten Magazine Februari 2003

Tweede casino op komst. Lucky Star kwam er dankzij de buren

roelof monique en personeel
Roelof, Monique en personeel

Voor zijn kennismaking met de branche moet Roelof Schoonbeek zo’n veertig jaar terug. In die tijd werkte hij in de groente en fruitzaak van zijn ouders. ‘Ik bezorgde de waren bij onze klanten in Ter Apel. Eenmaal per week moest ik ook bij een café zijn dat destijds nogal als berucht te boek stond.

Er gebeurde daar van alles wat God verboden had. Voor een jongen van zestien is zoiets natuurlijk heel aantrekkelijk. Daar zag ik voor het eerst speelautomaten: de Duitse Rotamints.

Roelof Schoonbeek spendeerde heel wat kwartjes aan die automaten. Niet vermoedend dat die producten later zijn boterham zouden worden.

Zelf exploitant

‘Ik vond ze vreselijk aantrekkelijk en heb er heel wat zakgeld ingegooid. Jaren later kwam ik in een Duits restaurant een speelautomatenexploitant tegen. Die man was net bezig met afrekenen. Omdat ik nog altijd gefascineerd was door die automaten zag ik mijn kans schoon om eens te kunnen praten met iemand die professioneel met die machines bezig was.

Roelof vond het zo leuk dat hij binnen no time zelf exploitant was: ‘Die man had tweedehands Rotamints-automaten in de aanbieding, voor vijftig Duitse Mark. Ik kocht er twee en bouwde ze, met veel moeite, om voor Nederlandse guldens.

Daarna ging het snel. De week daarop kon ik ze al kwijt bij twee cafés. Het liep zo goed dat ik bijna elke week wel bij die Duitse exploitant op de stoep stond om weer speelautomaten te kopen. Later begon het echte werk. Toen werd er begonnen met de eenarmige bandieten, die ik van de Domeinen opkocht. Wat een prachtige tijd was dat.

Met dank aan de buren

Het was een ruige tijd. Waarin spanning en zorg elkaar afwisselden. “Later werd ik, zoals de meeste exploitanten “netjes”. Ik exploiteerde alleen nog maar de zogenaamde puntenautomaten. Officieel mocht er niet worden uitbetaald, maar dat gebeurde stiekem natuurlijk toch.

Tegen de overheidsdienaren zeiden we dat er nooit werd uitbetaald. Dat deden we zo geloofwaardig dat we het bijna zelf gingen geloven. In de tijd dat rechtstreeks uitbetalen legaal werd vroeg Roelof Schoonbeek ook voor videotheken een vergunning voor kansspelautomaten aan.

‘Dat werd prompt gehonoreerd, zo ook in de gemeente Pekela. Eerst kwamen er twee automaten, later werden dat er vier et cetera. Schoonbeek had de smaak goed te pakken en wilde zijn activiteiten uitbreiden.

roelof schoonbeek en monique
Roelof Schoonbeek en zijn vrouw Monique leggen hun klanten in de watten.

Hij vroeg een vergunning aan om in de videotheek in Pekela tevens een amusementshal te mogen beginnen. De gemeente wees zijn aanvraag af zonder verdere motivatie. ‘Dat viel erg tegen. Ik heb daarop hulp aan de VAN gevraagd.

Marjan de Vries, die destijds op het secretariaat van de VAN werkte heeft toen een mooie conceptbrief voor de gemeente opgesteld.” Naar aanleiding van die brief kwam de gemeenteraad bij elkaar en na een korte discussie leek het er voor Schoonbeek toch nog gunstig uit te gaan zien.

‘Het kwam er op neer dat men op zich wel een speelcentrum wilde, maar dat ze bang waren voor overlast. Direct daarop begon ik een handtekeningenactie bij de buren. Om een lang verhaal kort te maken: we slaagden erin de raad gunstig te stemmen en de vergunning kwam er. Er mochten veertig automaten geplaatst worden. Dat kon natuurlijk nooit in een ruimte van vier bij zes meter.

Kapotte ramen

Het ging die eerste tijd niet steeds van een leien dakje met de hal. ‘Ik maakte er een hele spannende tijd mee. Als je eens iemand de zaak uitstuurde lagen de volgende dag zowel de ramen als de kozijnen eruit. Dat was vreselijk. Om zijn nachtmerries te stoppen stelde Roelof een bedrijfsleider aan. ‘Een jongen die min of meer wat berucht was. Zijn eerste reactie was: “Wie moet ik eruit trappen. Ik heb hem toen meteen duidelijk gemaakt dat dit nou ook weer niet de bedoeling was.

Maar we slaagden erin om het voor elkaar te krijgen. Dankzij onze goede samenwerking kregen we gaandeweg een goed en leuk publiek. De zaken gingen dus goed. Zo goed zelfs dat er soms geen mensen meer naar binnen konden. ‘Omdat het er zo druk was.

Een wethouder die toen eens de zaak binnenliep, stelde me voor om eens te gaan rondkijken naar een grotere locatie. En hij had mooie stukken grond in de aanbieding. Dit resulteerde in een prachtig amusementscenter, maar wel op een industrieterrein. Maar uit dat kleine gokhol is dus uiteindelijk wel een prachtig casino te voor schijn gekomen. Een centrum met een schitterende uitstraling waar de klant zich zeer op zijn gemak voelt.

Dit alles komt natuurlijk niet vanzelf. In de eerste plaats hebben we hier zeer gemotiveerd personeel. Er zijn mensen bij die zich in twaalf jaar nog geen enkele keer ziek hebben gemeld. Het geheim van ons succes? Wij leggen de klant in de watten. Bijvoorbeeld middels goede stoelen, gratis koffie en frisdrank, versnaperingen, sigaretten, warme zelf gebakken broodjes zoveel men wil.

En zo af en toe een Chinees buffet gaat er ook wel in. Soms bezorgen we onze klanten een gezellige avond met optredens van bekende artiesten zoals Glades Jones of de illusionist Jan Bardi, een andere keer zijn er weer buik en salsadanseressen.’

Streng beleid

Lucky Star voert een streng beleid, zegt Roelof Schoonbeek. Jongeren, ook al zijn ze achttien, als ze nog naar school gaan willen we ze niet binnen. We beschermen ook mensen met lage inkomens door hen te adviseren zich met andere activiteiten bezig te gaan houden en andere vrijetijdsbestedingen te gaan zoeken.

Iemand die bij ons een casinoverbod krijgt wordt gehonoreerd met een bioscoopbon of een abonnement voor de sportschool voor een maand. Met de zogenaamde afleggers zijn wij snel klaar. Die mogen door ons intern reglement niet langer dan vier uur spelen. Daardoor gaan ze boos weg en komen ze niet meer terug en dat is een zegen voor de zaak.

De echte spelers kunnen dan ook geld winnen. Door die opmerkelijke bedrijfsvoering ziet men bij Lucky Star steeds meer publiek van andere casino’s binnen komen. ‘De mensen beginnen steeds beter te begrijpen dat de vroegere amusementshallen ten goede zijn veranderd en dat wij tegenwoordig kunnen concurreren met de reguliere casino’s.

Dat wordt ook beaamd door de van het casino afkomstige klanten. Het is toch ook te gek dat mensen in sommige casino’s ongeveer vijftien euro’s per persoon moeten betalen voor entree, drankjes en hapjes. De verhouding met de gemeente Pekela is hierdoor ook prima. ‘Af en toe komt de burgemeester of een wethouder aanwippen.

De ambtenaren zijn van het type: ‘doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Prachtige mensen waarbij je voor kleine problemen zonder afspraak naar binnen kunt lopen. Wij werden zelfs uitgenodigd om met de gemeente Pekela op de beurs Bedrijven voor Bedrijven in Groningen te staan. Dit jaar doen we dat voor de derde keer.

Door het succes op deze beurs zijn we vorig jaar ook door de gemeente Winschoten uitgenodigd om met hen samen in Leer Duitsland te staan, compleet met roulette. En dat voor tien dagen lang.

Tweede casino

Als het onderwerp overname” ter sprake komt, kan Roelof Schoonbeek duidelijk zijn: Lucky Star zal nooit door een groot bedrijf worden overgenomen. Zelf ben ik van mening dat deze zaak uniek is. Een zaak in The middle of nowhere, maar wel met een gemiddeld aantal bezoekers van 85 per dag.

roelof en monique schoonbeek

Daar zijn mijn vrouw Monique en ik trots op. Trots zijn zij ook op het feit dat er een tweede casino komt. ‘In Gieten, daar werd onze aanvraag gehonoreerd. We hebben dit denk ik te danken aan onze reputatie.

Als de exploitanten goed samenwerken, zich beperken en vooral de gokverslaafden buiten de deur houden, dan ziet de toekomst voor heel onze branche er zonnig uit. Het mag toch niet zo zijn dat iemand die voor Lucky Star Casino een toegangsverbod heeft gekregen ergens anders rustig kan spelen.

Dat komt nog steeds voor en dat moeten we uitbannen. Naast het succes van het eigen beleid heeft Schoonbeek ook het nodige te danken aan de VAN. “Zij hebben mij bij een aantal problemen goed geholpen en goede en professionele raad gegeven.

Zo nu en dan kijkt Schoonbeek eens rond bij de collega’s. ‘Dan loop ik daar incognito binnen. Dan stoor ik me aan een aantal dingen. Donkere holen, kapotte en niet onderhouden machines, geen wissel of terugwisselapparatuur, stoelen die niet lekker zitten. Smerige volle asbakken. Personeel dat zit te niksen en jou niet eens verwelkomd. Er zijn zelfs casino’s waar je binnen twintig minuten geen munten kunt krijgen bij de wisseling van de dienst.

Maar Roelof Schoonbeek benadrukt dat dit beeld lang niet voor alle centers geldt. ‘Maar het komt wel voor en daar erger ik me aan. De nieuwe wet heeft veel goeds gebracht. Als ik naar mijn bedrijf kijk: meer omzet, de meerspelers en een ander, echt casinopubliek.

Laten we nou allemaal dezelfde kant op kijken, dan zijn we op de goede weg om onze branche naar een hoger plan te tillen.

Bronvermelding: Automaten Magazine April 1997, Februari 2003