Gokkasten Archief Verhalen

Lees de Boeiendste verhalen uit Nederlandse Gok Geschiedenis

ACE

Info over ACE

Stukje uit Automaten magazine juni 1991
In Engeland werd door, Ace Coin Equipment Ltd onlangs een nieuw bedrijfspand geopend. Waren tot voor kort de produktie en ontwikkelingsafdeling bij Cardiff gevestigd en het hoofdkantoor nabij Birmingham. Nu zijn beide activiteiten bij elkaar gevoegd in één pand in een bedrijvenpark, ook vlakbij bij Birmingham. Hans van Hassel daarover: “Naast het bij elkaar voegen van de verschillende onderdelen van het bedrijf heeft met name het vergroten van de produktie capaciteit een rol gespeeld bij het plegen van die investering. De efficiëntie van de produktie is hiermee flink verbeterd.”

Voor een deel van het produktie personeel betekende een en ander echter het einde van hun werk bij Ace. Een verhuizing van enkele honderden kilometers vonden zij wel erg bezwaarlijk. “Voor hen is nu een afvloeiingsregeling getroffen. Jammer. Wat de nieuwe medewerkers betreft, het merendeel heeft inmiddels de trainingsperiode doorlopen”, aldus Van Hassel.

super bank inwendig
Het inwendige van de Super Bank

Superbank
Veel tijd om zich in te werken hebben de nieuwe mensen van Ace Coin Equipment echter niet gekregen. Zowel voor de Engelse markt als voor Nederland zijn aanzienlijke orders binnen gekomen. Voor Nederland betreft het hier de Superbank, een kansspelautomaat waarvan volgens de kenners veel kan worden verwacht. De produktielijnen zijn in het “Ace-House” sinds de ingebruikname van het nieuwe pand dan ook volop bezet.

“Er is in deze beginperiode veel aandacht besteed aan de kwaliteitsbewaking omdat met voor een deel nieuw personeel meteen intensief geproduceerd moest worden. Gelukkig kon men volgens schema blijven werken. Hierdoor konden ook in Nederland de reeds bestelde Superbanks vrijwel op tijd afgeleverd worden”, licht Hans van Hassel toe. Met name de produktie voor Nederland zal veel energie vergen, omdat juist in ons land veel van de Superbank wordt verwacht.

Keuring
Het was een spannende tijd voor Ace, voordat op 7 mei de automaat kon worden geïntroduceerd. De keuring van de machine duurde maar liefst veertien maanden. Hans van Hassel zegt daarover: “Dat heeft zolang geduurd omdat hier een automaat werd aangeboden waarvan het spelprincipe op een heel nieuwe interpretatie van de regelgeving berustte. Aanvankelijk leek het erop dat deze automaat zelfs nooit op de Nederlandse markt zou gaan verschijnen. Maar na de nodige gesprekken en onderzoeken is de Superbank toch toegelaten. Dit zonder dat Ace concessies hoefde te doen betreffende het spel. En ondanks die 14 maanden is het spelconcept zo uniek dat die lange keuringsperiode geen afbreuk heeft gedaan aan het succes van de automaat”.

Vooruitstrevend
Er bleek bij de presentatie van de Superbank in Nieuwegein dan ook volop belangstelling voor het nieuwe Ace produkt. En dat deed Hans van Hassel en de zijnen goed. “Zeker, het is altijd prettig om te constateren dat de collega fabrikanten zo serieus geïnteresseerd zijn. Ik denk dat wij aan de Nederlandse exploitanten goed duidelijk kunnen maken dat wij vooruitstrevend bezig zijn, met als doel ons marktaandeel te vergroten. We horen steeds meer positieve geluiden over Ace. Dat doet ons goed. Ik denk dat wij kunnen zeggen dat wij vorig jaar met een nieuw kabinet kwamen dat zowel qua vormgeving als ook qua kleurstelling als vernieuwend gold. Tegelijk kan de door ons geïntroduceerde SP.ACE- techniek tot de modernsten van de markt gerekend worden.

Daarnaast is Ace met een nieuwe generatie spellen gekomen, waarvan de Superbank het voorlopige hoogtepunt is”, aldus een enthousiaste Hans van Hassel die daarbij aantekent dat zijn bedrijf in de nabije toekomst met meer opzienbarende ontwikkelingen zal komen. De presentatie in Nieuwegein is succesvol geweest. De belangstelling en goede reacties beloven veel voor de toekomst. Ook werd een groot aantal orders geschreven, sommigen willen zo snel mogelijk kopen omdat men weet dat er momenteel besprekingen gaande zijn om de regelgeving, waardoor het spelconcept van de Superbank mogelijk was, aan te passen,” aldus Ace.

High Tech

Mevrouw Marsh
Belangstelling ook van Mrs. Marsh (rechts)

Aanwezig tijdens de presentatie waren o.a. Huib de Waal, Peter van den Braber, de kersverse VAN-voorzitter Michon en de heer en mevrouw Marsh. Zij waren tot vorig jaar eigenaar van Ace Coin Equipment Ltd. Het Automaten Magazine sprak met hen over hun huidige aktiviteiten. Vorig jaar hebben zij het bedrijf verkocht, de vraag rijst waar zij zich nu mee bezig houden? “Wij concentreren ons volledig op een geheel nieuwe techniek die tot ver buiten de branche zijn toepassing zal vinden. Zo vertellen de heer en mevrouw Marsh met gepaste trots en enthousiasme. “In eerste instantie hebben wij geassisteerd bij de overdracht en het nieuwe kader ingewerkt, maar nu zijn wij binnen het Ace-concern bezig met de nieuwe ontwikkelingen”.

Helaas waren zij niet erg mededeelzaam wat de nieuwe technologie betreft. Wel spraken zij de overtuiging uit dat voor het jaar 2000 dit principe de huidige technologie op revolutionaire wijze zal verdringen. Dan maar gevraagd naar de rol van Europa in de mondiale amusentsindustrie. Pat Marsh: “Europa is het kloppend hart van de amusementsindustrie. Het is dus van belang dat er zo snel mogelijk uniforme wetgeving van kracht wordt. Natuurlijk heeft iedere lidstaat voorkeur voor de eigen regelgeving, maar zelf zou ik de Engelse wetgeving prefereren.

Het feit dat de Europese Commissie samen met accountantskantoor Cooper & Lybrand met een onderzoek bezig zijn geeft hoop voor de toekomst. In juni zal ik op het congres in de RAI te Amsterdam mijn visie toelichten”. De familie Marsh is eensgezind als het gaat om het meest kansrijke groeigebied voor amusement: het voormalige Oostblok.

Bronvermelding: Automaten magazine juni 1991