Gokkasten Archief Verhalen

Lees de Boeiendste verhalen uit Nederlandse Gok Geschiedenis

Piekmachines

Het verhaal van de Piekmachines

Stukje uit Magazine december 1992

Verbod ‘piekmachine’?

marcel de vos
Mr. Marcel de Vos namens EZ

Tijdens het symposium kwam mr. M. de Vos, directeur Marktwerking van het ministerie van Economische Zaken met een primeur. Hij deelde mee dat zijn ministerie een wijziging van de Wet op de Kansspelen voorbereidt. EZ zou een verbod willen zien op de zogenaamde ‘piekmachines’, waar burgemeester Waal ook zijn bezorgdheid over uitte.

Volgens De Vos zou de regelgeving in zoverre worden aangepast dat alleen nog automaten met een vlakker uitkeringsverloop, waarop minder drastische verliezen mogelijk zijn, worden toegestaan. Het ministerie, aldus De Vos, is daarover reeds in contact getreden met het Nederlands Meet Instituut en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

De onverwacht sterke groei van het aantal gokverslaafden is volgens De Vos aanleiding om de eisen die aan automaten worden gesteld te verscherpen. Wat EZ betreft zouden piekmachines als de Random Runner daarom worden verboden.

Ander Stukje uit zelfde Magazine december 1992

Perspublikatie stelt branche opnieuw in verkeerd daglicht. “Halve waarheden en feitelijke onjuistheden”

Opwinding en onrust binnen de automatenbranche medio november. Het dagblad Trouw, toch niet bekend staand als sensatieblad, kwam met twee harde artikelen over piekautomaten die gokverslaving in de hand werken en over ‘louche lieden’ die de automatenhandel zouden beheersen.

Na deze opzienbarende publikatie in Trouw volgde de rest van de pers, waarna Trouw het een dag later nog eens dunnetjes overdeed met een bitter commentaar.

“Een artikel, gebaseerd op halve waarheden en feitelijke onjuistheden. Opnieuw en ten onrechte wordt onze branche volstrekt eenzijdig belicht”, zei drs. Doll, de VAN-voorzitter. “Gelukkig hebben we in diverse TV-uitzendingen en via andere media volop de gelegenheid gekregen om ons geluid te laten horen.

Daarbij bleek men verrast te zijn dat de VAN een paar jaar geleden al het initiatief nam tot maatregelen rond de piekmachines en dus ook akkoord kon gaan met de aangekondigde maatregelen van Economische Zaken.”

Een kern van waarheid?

Waar rook is moet vuur zijn of gewoon de klok horen luiden zonder iets te weten over de klepel? Hoe dan ook, feit is dat de speelautomatenbranche in Trouw op een ridicule wijze zeer negatief in het nieuws kwam. In de twee artikelen wordt gesuggereerd dat de branche de wet probeert te ontduiken en regelgeving betreffende beperkingen probeert tegen te houden.

Verder werd gezegd dat het aantal gokverslaafden toeneemt en dat er voor de herziene wet van 1986 geen mogelijkheden bestonden voor het spelen met kansspelen. Trouw suggereerde ook dat het aantal exploitanten toeneemt en dat het bovendien weinig moeite zou kosten om exploitant te worden.

Het dagblad beweerde verder dat nog niet de helft van de automatenexploitanten bij de VAN was aangesloten en stelde vraagtekens bij de opbrengsten van de automaten. Als negatieve climax legde Trouw tenslotte een verband tussen de speelautomatenhandel en criminaliteit. Daartoe gebruikte ze de maanden geleden gedane uitspraken van de Rotterdamse politiecommissaris Ottevanger. Een hele waslijst die voor onrust zorgde bij de VAN-leden en voor koortsachtige activiteiten in Rosmalen.

Maar positief was dat de VAN vervolgens door de media werd gehoord. Alleen de boodschap van de zelfregulering kwam volgens de heer Doll daarbij onvoldoende over.

Onjuistheden

Vrijwel alle door Trouw gedane opmerkingen werden door VAN-voorzitter Doll als onjuist bestempeld. Doll legde er de nadruk op dat juist de branche-organisatie zelf heeft aangedrongen om de herziene wet aan te scherpen en initiatieven heeft genomen tot regulering en beperking.

Doll wees ook op de samenwerking met het Jellinekcentrum waarmee een beleid ter preventie van gokverslaving werd samengesteld dat thans in de praktijk tot resultaten leidt. “Dat wij alle wegen bewandelen om de wet te ontduiken is pertinent onjuist.

drs doll
Drs. Doll

Wij dringen al jaren aan op duidelijke regelgeving om problemen binnen de branche te voorkomen. Omdat dit via de overheidskanalen niet is gelukt hebben wij inmiddels zelf vergaande regulerende en beperkende maatregelen genomen”, verklaart Doll. De VAN voorzitter wees er verder op dat de VAN in overleg was en is met het ministerie van Economische Zaken en het NMi om te komen tot nieuwe ijkregels voor kansspelautomaten.

“De VAN is voorstander van het uitbannen van automaten met extreme pieken in de uitbetaling. Dit zijn trouwens automaten die door een leemte in de wet in 1986 op de Nederlandse markt zijn gebracht”, zei Doll verder. Wat betreft het aantal gokverslaafden wees de VAN er op dat het aantal aanmeldingen van verslaving juist mede begon toe te nemen vanaf het moment dat de branche met voorlichtingsactiviteiten begon.

Doll wees daarbij ook op het verbod dat de CAD’s kregen opgelegd om zich met gokverslaafden te bemoeien. Ook de opmerkingen dat er voor de herziene wet geen mogelijkheden tot het spelen op kansspelen was, wijst Doll af. “Die waren er wel. Juist vanwege het grote illegale aanbod en de bewezen behoefte aan kansspelen heeft de overheid besloten de wet te herzien en daar mee werd een eerste stap gezet naar een controleerbare situatie, aldus Doll.

Wat betreft de uitspraken van hoofdcommissaris Ottevanger, die door Trouw opnieuw werden opgerakeld, reageerde Doll met te zeggen dat Ottevanger zijn beweringen nooit hard heeft kunnen maken en dat hij de VAN inmiddels spijt beeft betuigd over zijn uitlatingen. Overigens is het aantal exploitanten ook niet gestegen en bij de VAN is ongeveer 50% van het aantal exploitanten aangesloten, maar die vertegenwoordigen wel meer dan 80% van de markt”, aldus Doll

Goede ondernemers

Drs. Doll ging verder in op de convenanten die gesloten worden en die een initiatief van de VAN zijn. Een initiatief dat wordt ondersteund door de VNG en het ministerie van Economische Zaken. De VAN wijst verder op het gevaar van illegaliteit als er een totaalverbod komt.

De VAN besluit met te vermelden dat de organisatie bestaat uit goede ondernemingen die zich vanzelfsprekend aan de geldende wettelijke bepalingen houden. De ondernemers onderkennen dat één van de door hen gevoerde produkten, de kansspelautomaat, risico’s met zich mee brengt. De branche heeft inmiddels genoegzaam bewezen dat zij bereid is dit risico uit eigen beweging te minimaliseren en de problemen in overleg op te lossen”.

 

Dagblad vh Noorden 10-04-1993

Random Runner draait zijn laatste rondjes

Gokken in cafetaria’s, cafés, dub- en buurthuizen, ja zelfs in jeugdhonken is populair in Nederland. Jaarlijks wordt er in de gokkasten naar ruwe schatting anderhalf miljard gulden gesmeten, honderd gulden gemiddeld per Nederlander, zuigelingen en grijsaards meegerekend. Het aantal verslaafden neemt met de dag toe. Hun aantal staat niet vast. Schattingen lopen uiteen van 50.000 tot 400.000. Soms plegen ze misdrijven om aan geld voor hun kostbare hobby te komen en het gebeurt ook dat gokverslaving tenslotte tot echtscheiding en faillissement leidt. De overheid is terecht bezorgd en gaat het aantal gokkasten beperken.

Eenheid in de aanpak van gokverslaving is er nog niet, per gemeente verschilt het beleid. Vast staat al wel dat in heel Nederland binnen twee jaar de zogeheten piekkasten worden verboden. Die naam slaat niet op de guldens waar die automaten zo gek op zijn, maar op de win-en verliespieken die bij het spelen op deze kasten nogal hevig zijn.

Nederlands kampioen is de Random Runner. Elke verslaafde krijgt een blos op de wangen als

die monsterkast ter sprake komt. Jammer genoeg voor het anonieme gokkerslegioen zijn de Vereniging Automatenhandel Nederland en het ministerie van Economische Zaken het erover eens dat de Random Runners c.s. moeten verdwijnen wegens hun te grillige winst- en verliesgedrag.

Orgastisch

random runner
Random Runner

In de gokhal Play Time aan de Gelkingestraat in het centrum van Groningen is ’s middags om twaalf uur het geluid van de tientallen aldaar opgestelde piekkasten al oorverdovend. De ontwerpers van de machines zijn kennelijk van uitgegaan dat de lustgevoelens van de gokverslaafden worden versterkt door de winstgevende combinaties te begeleiden door opwindende geluiden en lichtflitsen.

Naarmate er meer gewonnen wordt, nemen geluidssterkte en toonhoogte toe. Het zijn zonder meer orgastische tonen die door de hal klinken. Daarentegen zwijgen de machines stil bij de verliesgevende rondjes. Zelfs de leek kan, ondanks de walm van zware shagrook, in een oogopslag zien dat ook bij Play Time de Random Runners erg in trek zijn.

Links in de hal staan een stuk of vijftien Random Runners in slagorde opgesteld, rechts en achterin bevinden zich de andere gokautomaten. Alle Random Runners zijn op dit vroege uur al bezet, terwijl de meeste gokkasten van een ander type-Club 2001, Superstars of Quatro nog onbemand zijn.

Johan, een jonge vent van in de twintig, zit wijdbeens op een barkruk en bedient liefst twee Random Runners tegelijk. Tot mijn verbazing heeft hij de belangrijkste speelknoppen van de gokkasten vastgezet met stukjes karton.

Die kennelijk onmisbare hulpstukjes voor het snel en efficient spelen zijn gratis af te halen bij de geldwisselbalie. Door de knoppen vast te zetten hoeft Johan vrijwel niets meer te doen. De rollen van de Random Runners maken volautomatisch en permanent hun verlies en winstrondjes van drie seconden zonder dat Johan er ook maar een hand naar hoeft uit te steken.

Johan is met een inzet van tien rijksdaalders begonnen. Voor dat geld kan hij in principe honderd keer een gokje (van een kwartje) wagen. Johan kiest altijd voor de Random Runners, zegt hij. “Want daar kun je veel meer op winnen dan op die andere kasten. Die geven lang niet zoveel, terwijl ze wel net zoveel kosten. Dat je op de Random Runner ook veel meer kan verliezen, zegt Johan er niet bij, maar hij wil het desgevraagd wel aarzelend toegeven.

Het was Johan nog niet bekend dat de Random Runner binnen twee jaar wordt verboden. Jammer, want ik vind het een monsterkast. Ik heb er wel eens Vijfhonderd gulden op gewonnen,” erkent hij. Zijn grootste verlies noemt hij niet. Maar na enig aandringen: “Vierhonderd gulden op 1 dag. Vandaag gaat het goed met Johan. Hij is vanochtend om elf uur begonnen en nu, een uur later, zit hij ruim in de winst.

Op de tellers van beide Random Runners heeft Johan zo’n zeshonderd punten verzameld, het equivalent voor zeshonderd kwartjes oftewel honderdvijftig gulden. Op een zeker moment laat Johan zich een deel van de winst uitbetalen. Tikketikketikke vallen de rijksdaalders in een bak. Vijfentwintig gulden, het bedrag waarmee hij deze gokdag is begonnen, steekt Johan in zijn zak, met de winst gokt Johan verder. Wat er ook gebeurt, beweert hij, hem kan vandaag niets meer overkomen, want zijn eigen geld heeft hij al terugverdiend.

Of het door mijn aanwezigheid komt weet ik niet, maar het geluk blijft Johan toelachen. Als hij op een netto winst van 375 gulden staat, waarvoor hij maar vijf kwartier op twee Random Runners heeft gespeeld, drukt hij op de uitbetaalknoppen, strijkt een vracht rijksdaalders op, wisselt deze bij de balie in voor papiergeld en gaat tevreden naar buiten.

“Ik ben niet verslaafd,” zegt Johan. “Mijn vriend was het wel. Die gooide soms achthonderd gulden op een dag in de Random Runners. Hij is bij het CAD terechtgekomen om af te kicken. Voor mensen die er niet af kunnen blijven is de Random Runner een gevaarlijke kast.”

Ik schuif een barkruk op en ga naast Wim zitten, een heftig rokende dertiger met dikke bril, die zelfs drie Random Runners tegelijk bedient. Wim moet gelijktijdig op zes snel ronddraaiende rollen vol fruitsymbolen en op zes puntentellers letten. Geluidseffecten, lichtflitsen, draaiende fruitrollen, het is om gek van te worden.

Wim is, zegt hij, die ochtend begonnen met een investering van niet minder dan honderdtwintig rijksdaalders. Driehonderd gulden dus! Elke Random Runner heeft hij gevoed met veertig knaken. “Zoveel moet je er wel eerst ingooien om die kasten een beetje aan de loop te krijgen,” zegt hij met een air van deskundigheid. Wim is niet tevreden over de tot nu toe behaalde resultaten. Op de tellers van de drie Random Runners heeft hij voor ongeveer 250 gulden aan punten staan, zodat Wim al vijftig gulden in de min zit.

Minder dan een half uur later staan alle tellers bijna op nul en dus moet Wim rijksdaalders bijvullen. Hevig trekkend aan een zware Van Nelle becijfert Wim dat hij in twee uur tijds 350 gulden heeft verloren en ik bedenk dat dit ongeveer de winst is waarmee Johan zojuist tevreden naar huis is gegaan.

Op een industrie terrein aan de rand van Groningen staat de nieuwe bedrijfshal van Playtronics bv, een van de grootste automatenhandels van Nederland. Playtronics is, net als de Emmer Automaten bv in Emmen, een onderdeel van Errel Holding in Den Bosch. In deze holding zijn Rouvoet Electronics, producent van o.a. de Random Runner, en de zojuist genoemde automatenhandels van de ex-Groninger Dirk Lindenbergh ondergebracht.

Playtronics bv en de Emmer Automaten by voorzien heel Groningen en Drenthe van gok- en andere speelautomaten. Het gebouw van Playtronics mag er zijn. Het is modern, zelfs enigszins voornaam van opzet. De hall is ruim bemeten. Ja, de architect is er echt in geslaagd te suggereren dat de exploitatie van speelautomaten en audio-visuele horeca-apparatuur een goudeerlijke en bepaald geen armzalige business is.

Henk Prick, vertegenwoordiger van Playtronics, bevestigt nog eens het verhaal dat de Random Runner de nummer 1 kast van Nederland is. “Al wel vier jaar.” Bij de firma Playtronics komt na de Random Runner een hele tijd niks en daarna volgen de Turbo 1000, de Carrousel, de Voodoo en de Winfalls.

Op mijn verzoek laat Henk Prick een kast openmaken. Het interieur bestaat globaal uit twee sets van ieder drie rollen met (fruit)symbolen, een muntproever, een betaalmechanisme met muntoverlopen naar de grote geldbak en last but not least de computer met programmakaart.

“Het binnenwerk van al die kasten is in principe gelijk,” zegt Henk Prick. “Zelfs dat van de Random Runner. De kasten lijken allemaal anders, maar veel verschil is er in wezen niet. Of je nou op een Winfalls speelt of op een Turbo 1000. Je zou een nieuw ontworpen kast ook Vrolijk Pasen kunnen noemen. Het voornaamste verschil zit ‘m niet in wat je ziet of in de naam, maar in de software. In feite speel je tegen een zeer goed geprogammeerde personal computer.”

Sinds in 1986 de overheid de Wet op de Kansspelen heeft veranderd, waarbij onder andere gelduitkerende gokkasten werden toegestaan, is de gokverslaving hand over hand toegenomen. Want op bijna elke straathoek werden in snel tempo gokkasten opgesteld. De kat op het spek binden, heet zoiets.

Je kon erop wachten dat de pelotons gokverslaafden snel tot een legioen zouden uitgroeien. Het werd zo erg dat de overheid in nog sneller tempo maatregelen heeft genomen of voorbereidt om het gokprobleem te kunnen beteugelen. Vreemd doet het in dit verband overigens aan dat de echte eenarmige bandieten mechanische gokkasten die in 1986 verboden werden, thans op grote schaal te vinden zijn in de Nederlandse staatscasino’s, waar bovendien elektronische gokkasten staan waarop je nog veel sneller dan op de Random Runner in no time moeiteloos een modaal maandloon kunt verspelen.

Felbegeerd

De Random Runner, waarvan volgens Henk Prick de oorspronkelijke prijs ongeveer zesduizend gulden heeft bedragen, is in kringen van exploitanten van speelautomaten een felbegeerd apparaat. Op dit moment wordt er, zegt Henk Prick, in de Randstad zeker zo’n veertigduizend gulden neergeteld voor zo’n piekkast.

Die hoge prijs heeft mede te maken met het gegeven dat de Random Runner niet meer gemaakt wordt. De Random Runner is een winstbrenger van jewelste, hoewel de opbrengst wel enigszins afhankelijk is van de plek waar de kast staat.

“Op sommige adressen halen we duizend gulden per week op,” zegt Henk Prick. Dat betekent dat ook de caféhouder, de cafétariahouder of de exploitant van het clubhuis, waar de Random Runner is opgesteld, in die week duizend gulden opstrijkt. En bij een uitbetalingspercentage van tachtig procent betekent het tevens, dat er die week mogelijk tienduizend gulden in die ene kast is gegooid.

De Vereniging Automatenhandel Nederland (VAN), waarvan Lindenbergh lange tijd voorzitter is geweest, geeft volmondig toe dat de Random Runner een kast is die gokverslaving (extra) in de hand werkt. De huidige voorzitter van de VAN, drs. M. Doll, noemt de Random Runner zelfs “een machine met extra kleefkracht”.

In het Speelautomatenbesluit zijn de criteria vastgelegd waaraan elke speelautomaat moet voldoen. De inzet per spel is 25 cent, het maximale verlies per uur is vijftig gulden en de winst per kast moet gemiddeld zestig procent van de inworp zijn. Dat klinkt allemaal heel mooi en vrij onschuldig, maar de werkelijkheid is soms anders en zeker bij de Random Runner.

Er is onderzoek gedaan naar de winst- en verlieskansen van gokkasten. Veel gokkastcomputers zijn afgesteld op een uurgemiddelde dat op zijn beurt is gebaseerd op de resultaten van honderd uur onafgebroken gokken.

Bij de Random Runner leidt dit programma tot vaak reusachtige pieken, dus grote winsten, maar nog meer grote verliezen. De VAN, het ministerie van Economische Zaken en het Nederlands Meet Instituut (het vroegere IJkwezen) hebben afgesproken nieuwe controlenormen op te stellen. Deze zijn gebaseerd op speelgegevens van 96 blokken van vijf uur.

Eerst worden de speelresultaten van uur een tot en met vijf gemeten, daarna van uur twee tot en met zes, vervolgens van uur drie tot en met zeven etc. De computer van de gokkast gebruikt deze gegevens om tot een gelijkmatiger winst- en verliespatroon te komen.

Volgens Henk Prick hoeven we niet meer bang te zijn dat de exploitatie van speelautomaten zich in een mafia-achtige sfeer afspeelt. Het stelsel van regels, vergunningen, boekhouding en controle door het NMI is zodanig, zegt hij, dat er weinig of niets in het geniep kan gebeuren.

Er zitten tellers in de kasten waarop de inworp en de uitbetaling worden bijgehouden. Na enig aandringen wil Henk Prick wel kwijt dat in die tellers nog wel enige fraudemogelijkheden zitten. “Maar wij gaan ook hier naar de Engelse situatie toe,” zegt hij ter geruststelling. “In Engeland sluit degene die het geld komt ophalen een printer aan op het boekhoudkundige geheugen van de kast, waarna alle gegevens automatisch op papier komen.”

Nieuwe machine

Alles wijst erop dat niet alleen de Random Runners hun langste tijd hebben gehad, maar ook de andere, iets minder piekerige gokkasten. Want die komen straks ongetwijfeld aan de beurt als blijkt dat gokverslaafden na het vertrek van de Random Runners hun passie op die andere kasten botvieren. De producenten en exploitanten van de gokkasten zien die bui al hangen.

Dirk Lindenbergh, commercieel directeur van Errel Holding, verklapt dat er al gedacht wordt aan een compleet nieuwe machine. “Die moet het midden houden tussen een speelautomaat en een behendigheidsspel. Het wordt dus een machine die gokken en spelen combineert, een beetje in de sfeer van Triviant en Monopoly. Met zo’n apparaat hopen we straks het verloren terrein terug te pakken.”

Stukje uit Magazine september 1993

Verbod piekautomaten

Wel tevreden is de VAN over de duidelijkheid die er nu is rond de piekautomaten. ‘We weten nu waar we aan toe zijn, er is duidelijkheid en vooral ook opluchting, na alle ellende die het ons heeft bezorgd’. De piekautomaten zullen vanaf 1 januari 1994 verboden zijn, maar tot 1995 geldt een overgangstermijn. Drs. Doll verwacht dat medio 1994 de meeste piekautomaten verdwenen zullen zijn.

 

Stukje uit Magazine juni 1994

Staatscourant

Publikatie Staatscourant 4 mei 1994, EZ – Wet op de kansspelen, Intrekking Toelating Speelautomaten

Door de inwerkingtreding van het Besluit van 21 maart 1994 tot wijziging van het Speelautomatenbesluit (het weren van piekautomaten) (Stbl. 220), zijn met ingang van 1 april 1994 de voorschriften waaraan de modellen van kansspelautomaten ingevolge het Speelautomatenbesluit moeten voldoen aangevuld met onderdeel o van artikel 15, eerste lid. Op mijn verzoek heeft het NMI IJkwezen B.V. onderzocht welke van de toegelaten modellen van kansspelautomaten niet voldoet aan artikel 15, eerste lid, onder- deel o.

Blijkens het onderzoek van NMI IJkwezen B.V., kenmerk TX0543.93, voldoen de modellen van de volgende kansspelautomaten niet aan onderdeel o, van artikel 15, eerste lid, van het Speelautomatenbesluit:

TK 0130 Random Runner van Rouvoet Electronics
TK 0237 Spectra van Barcrest Development
TK 0250 Bar 7 van Eurocoin
TK 0475 Wallstreet van Veltmeijer Automaten
TK 0479 Lucky 1000 van Delta Automaten
TK 0488 Ultra 5 van Jac van Ham
TK 0489 Turbo 1000 van Eurocoin
TK 0498 Empire van Barcrest Development
TK 0501 Club 2001 van de Elam Group
TK 0504 Magic Gambler van Rouvoet Electronics
TK 0505 Royal Ace van Jac van Ham
TK 0506 5th Avenue van Jac van Ham
TK 0507 Magic Dice van Rouvoet Electronics
TK 0514 Super 1000 van Delta Automaten
TK 0516 Luxus 1000 van Ace Coin Equipment
TK 0517 Siesta van Barcrest Development
TK 0521 Winfalls van de Elam Group
TK 0525 Magic 1000 van Veltmeijer Automaten
TK 0526 High Stakes van Veltmeijer Automaten
TK 0530 Milla Nova van T.A.C. Automaten
TK 0552 Magnum 1000 van Veltmeijer Automaten
TK 0555 Turbo Reel De Luxe van Barcrest Development
TK 0557 Space 2000 van Ace Coin Equipment
TK 0563 Bandit van Rouvoet Electronics.

random runner piekmachine
Piekmachine Random Runner

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 30s, eerste lid, onder b, en met gebruikmaking van het bepaalde in artikel 30t, derde lid, van de Wet op de kansspelen, ben ik voornemens de hiervoor gemelde modeltoelatingen in te trekken, met dien verstande dat artikel 30s, eerste lid, tot 1 januari 1995, niet van toepassing is op kansspelautomaten die rechtmatig van een merkteken zijn voor- zien.

Inzage stukken en inspraak

Bij de voorbereiding van mijn besluit zal ik de openbare procedure volgen van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht. De voorgenomen besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 11 mei tot en met 7 juni 1994 ter inzage op werkdagen van 9.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur op het Ministerie van Economische Zaken, Afdeling Informatie- en Nieuwsvoorziening, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag.

Een ieder kan tot en met 7 juni 1994 zijn zienswijze over het voornemen tot intrekking van een of meer van de modeltoelatingen schriftelijk of mondeling naar voren brengen.

Postadres: Ministerie van Economische Zaken, Directoraat-Generaal voor Economische Structuur. Postbus 20101, 2500 EC Den Haag, onder vermelding van “Voornemen tot intrekking modeltoelating kansspelautomaat (TK….). Voor nadere informatie en voor het maken van een afspraak voor een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met Mr. J.J.H. Middelkoop (telefoon 070-379 68 05).
w.g. De Minister van Economische Zaken, J.E. Andriessen.

Toelichting

De VAN Speelautomaten branche-organisatie, merkt op dat de hiervoor gepubliceerde lijst van “piekautomaten” vooralsnog een voornemen van de Minister betreft. “Het betreffende beleidsvoornemen ligt dus van 11 mei tot en met 7 juni 1994 (4 weken) ter inzage. Binnen die termijn kan een ieder zijn zienswijze mondeling of schriftelijk naar voren brengen. Het is vanzelfsprekend van belang dat bezwaren tegen de intrekking van de modeltoelating van de ge-exploiteerde, dan wel verhandelde kansspelautomaten, tijdig – vóór 7 juni a.s. kenbaar worden gemaakt.

Deze inspraakprocedure dient echter ter voorbereiding van de definitieve vast stelling van de lijst van piekmachines. Op het moment dat bepaalde kansspelautomaten na de inspraakprocedure als piekautomaat worden aangemerkt, bestaat er voor belanghebbenden een mogelijkheid om deze beslissing aan te vechten.

De invulling van het administratiefrechtelijke begrip belanghebbende is enigszins vaag. Als directe belanghebbenden zouden in ieder geval de leden van de Sectie Handel kunnen worden aangemerkt. Ten aanzien van het eventueel aanvechten dient verder nog te worden opgemerkt dat daaraan geen schorsende werking toekomt.

Mocht een belanghebbende er behoefte aan hebben de beschikking, waarin medegedeeld staat dat “zijn modeltoelating” wordt ingetrokken, te doen schorsen, dan dient hij dit aan de hand van een voorlopige voorzieningsprocedure aan te vragen bij de Voorzitter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Let wel, de vastgestelde ingangsdatum van het verbod van piekmachines (1 januari 1995) zal dus ook bij meerdere gelijktijdig gevoerde administratieve procedures niet opgeschoven worden, aldus de VAN.

 

Stukje uit Magazine November 1994

Beurs in de RAI vooral in teken vervangers Piekmachines

De VAN EXPO ’94 zal toch vooral in het teken staan van kansspelen die de piekmachines moeten kunnen vervangen, denkt het grootste gedeelte van de bedrijven. Met zijn allen zijn ze positief en vol veerkracht op zoek naar nieu-we mogelijkheden om in de toekomst mee te scoren. Het Automaten Magazine neemt als vanouds, met de medewerking van de deelnemers, alvast een blik achter de schermen.

Delta

Delta Automaten, die als eerste de verticale winlijnen en de 1000 punten introduceerde, presenteert de Lucky Arrow op de beurs. Het spel heeft een basis- en clubspel. In het clubspel, dat een inzet van 4 of 8 heeft, zijn 8 winlijnen mogelijk en een maximale win van 1000 punten. ‘De Lucky Arrow is ondanks de 1000 punten geen piekmachine en voldoet aan de eisen welke de wet op de kansspelen tot nu toe stelt’, benadrukt Delta. Ook zal Delta Automaten, die veel interesse vanuit het buitenland verwacht nieuwe “buitenlandse” modellen showen.

Elam

Elam presenteert dit jaar op de VAN EXPO met name oplossingen voor de piekmachines die uit de markt moeten. Daarvoor werden al een aantal mogelijkheden aangeboden: voor Winfalls werd de Kit Avalanche ontwikkeld waarmee de machine makkelijk en snel omgebouwd kan worden tot een compleet nieuw spel.

Hetzelfde geldt voor de Club 2001 waarvoor de Kit Cash Buster in de plaats komt. Daarnaast werd met BFM een eenmalige produktierun overeengekomen van de machine die na de Random Runner nog steeds de meest succesvolle machine in de markt blijkt: Club 2000 in nieuw kabinet.

Om variatie te waarborgen wil Elam ook Lotus en Kings Club opnieuw onder de aandacht brengen, machines waarvan de kwaliteiten inmiddels al meer dan bewezen zijn. Als alternatief voor de fruitautomaat staat de opvolger van Quintoon (het 21-spel) op de stand: Pokio. Zoals de naam al doet vermoeden heeft het spel zijdelings te maken met poker. De speler moet namelijk uit willekeurig getrokken kaarten op drie handen pokercombinaties zien te sparen. De behendigheid zit ‘m, net als bij de Quintoon, in “op welke hand leg ik deze kaart om de hoogste score te krijgen”.

Hobea

Hobea International Trade toont op de beurs haar nieuwe kansspel. Verder presenteert Hobea Videokabinetten van de “High Tech” lijn: de High tech games: 20″ low cost/high quality kabinet, de High tech multi games: 20″ eigentijds kabinet en High tech super games: 25″ kabinet.

‘De videokabinetten zijn gebouwd volgens het 16 x 9 breedbeeld principe, dus supermodern zowel in techniek als in model’, vertelt Hobea. Ook vertoont de firma het Neo Geo systeem van S.N.K.; volgens het bedrijf “de bewezen norm in videospelen volgens het spelcasette systeem.

Holland Snooker

Holland Snooker exposeert op de VAN EXPO Harry Levy pushers. De nieuwe Pusher Merlins Magic is zeer interessant. Deze 6-speler is uitgerust met een doseersysteem van 2,50 gulden en 5 gulden en een dubbele jackpot van 2,50 gulden! Ook de service-vriendelijkheid is sterk verbeterd’, laat Holland Snooker weten.

Jac van Ham

Jac van Ham zal ook tijdens deze VAN EXPO weer enkele interessante produkten uit haar uitgebreide gamma presenteren. Hoofdmoot op de stand van Jac van Ham Nederland bv wordt ook dit jaar weer gevormd door het aanbod kansspelautomaten van JPM.

Met 1995 voor de deur heeft men gekozen voor een duidelijk beleid; een breed aanbod aan kansspelautomaten. Trefwoorden: kwaliteit en verscheidenheid. Op de komende VAN EXPO zal Jac van Ham dit aanbod in zijn geheel presenteren. Enkele genoemde automaten zijn nu al leverbaar.

Zo showt Van Ham Extra Line, de huidige JvH bestseller. ‘Ook tijdens de beurs nog steeds leverbaar. Ook Touchdown is van de partij. Gezien de positieve resultaten in de verkoop en de blijvende vraag naar deze automaat, biedt JvH Touchdown ook nog tijdens de beurs nog aan.

‘Het is een succesvolle automaat die nog binnen de ‘oude’ regeling valt, licht Van Ham toe. Naast deze twee “oude” bekende introduceert Jac Van Ham twee geheel nieuwe automaten: enerzijds een ‘spelletjes’ automaat met vrolijk thema en veelbelovende testresultaten en daarnaast een sterke automaat voor de doelgroep die vanaf januari op zoek is naar nieuwe uitdagingen.

Inspelend op het piekbeleid zal er tijdens de beurs ook plaats zijn voor aanbieding van een aantal kits: De kit Reel Magic voor Bar 7 is onlangs al aangeboden. Nieuw op de beurs zijn de welbekende Fruit Magic voor System 5 en Cashrun voor Bar 7.

Janshen & Hahnraths

Janshen-Hahnraths is natuurlijk ook op de VAN EXPO present. Na de succesvolle machines zoals Road Runner, Andy Capp en Jolly Joker introduceert Janshen-Hannraths nu de Red White & Blue en de sensationele Techno Reel, een 1000 punten-machine die daarnaast ook een aantal extra features biedt.

Verder presenteert het bedrijf de opvolgers van de bekende hendelmachine Big Chief: de Lucky 7 en de Black Cat.

Veltmeijer

Veltmeijer Automaten ‘staat zoals altijd garant voor Amusement. De stand zal de nodige primeurs bevatten zowel qua vormgeving als produkten’, belooft het Sittardse bedrijf. Allereerst presenteert Veltmeijer het nieuwe merk kansspelautomaat: Astra Little Devils.

Bronvermelding: Automaten Magazine december 1992, september 1993, juni 1994, november 1994
Dagblad vh Noorden 10-04-1993