Gokkasten Archief Verhalen

Lees de Boeiendste verhalen uit Nederlandse Gok Geschiedenis

Playtronics

Uitbreiding Playtronics Groningen

Stukje uit Magazine Maart 1993

Met een bruisend feest werd het grondig verbouwde pand van Playtronics in Groningen heropend. Behalve Playtronics is voortaan ook Magic City b.v., een ander werkmaatschappij van de Errel Groep in het pand gehuisvest.

Het pand is volledig vernieuwd en werd vergroot met 410 vierkante meter tot een totale oppervlakte van 1872 vierkante meter. Door de veel effektievere indeling van de totale ruimte is er 620 vierkante meter extra ruimte ontstaan waarin onder meer is ondergebracht een moderne showroom met professionele audio-apparatuur.

playtronics groningen
Playtronics in Groningen Duinkerkenstraat

Het is niet de enige verandering in de behuizing van de Errel groep. In ’s Hertogenbosch is ook Errel Holding uit haar jasje gegroeid. Het gaat dus goed met het concern dat na de fusie in 1990 nu haar vierde jaar inging. Reden om eens nader kennis te maken.

Fusie
De fusie tussen de Lindenbergh-groep en Rouvoet heeft de Errel Groep geen windeieren gelegd. De organisatie behoort tot de top drie van de branche en heeft alle branche-activiteiten in huis. Ontwikkeling, produktie, exploitatie in horeca en hallen en verkoop van speelautomaten.

Nu de markt in eigen land lijkt te stabiliseren worden de activiteiten in het buitenland steeds belangrijker. “Onze organisatie heeft natuurlijk, net als alle andere bedrijven in de branche, te maken met de gevolgen van de beperkingen.

Desalniettemin kunnen we stellen dat het goed gaat met het concern”. Dat zegt Anneloes Mol- Nieuwenhuizen, stafmedewerkster P.R. en Voorlichting van Errel Holding.

Gevolgen afwachten

Wat de gevolgen van de beperkingen betreft is het nog even afwachten. “De meeste gemeenten waar iets aan de hand is zitten in een overgangsfase. Veelal wordt in 1995 pas in veel plaatsen het aantal automaten per opstelplaats teruggebracht tot het in die gemeente afgesproken minimum. Dan pas kun je zeggen wat de consequenties zijn van de ontwikkelingen.

Ondertussen moet je je als bedrijf en branche sterk maken voor een verantwoord beleid”, aldus mevrouw Mol. Errel krijgt in de nabije toekomst meer dan voorheen te maken met mogelijke convenantgemeenten. In Den Bosch, waar Rouvoet Den Bosch erg actief is, komt hoogstwaarschijnlijk een convenant.

Echter, in de omliggende gemeenten dreigt een totaalverbod in de droge horeca. “Heel vervelend. Je hebt daar een burgemeestersoverleg waarin zo’n twaalf burgemeesters zitting hebben. Eén van die burgemeesters, Straatsma, heeft het speelautomatenbeleid ter sprake gebracht zonder overleg vooraf met de branche.

Alle burgemeesters zijn nu op één lijn gaan zitten. Op zich natuurlijk een goede zaak, ook gelet op de rol van de politie. Maar dan moeten ze wel het goede beleid gaan voeren en dat gebeurt nu niet”, zegt mevrouw Mol die overigens hoopt dat overleg de burgemeesters op andere gedachten kan brengen.

Kansspelautomaten uit droge horeca

De Errel Groep verwacht dat de kansspelautomaten op termijn geheel uit de droge horeca zullen verdwijnen. “In alle discussies over speelautomaten en gokverslaving wordt uiteindelijk de automaat in de laagdrempelige gelegenheden, en dan met name snackbars en cafetaria’s, gezien als de grote boosdoener. Daarbij betrekken hulpverleners en politici vaak het onderzoek dat in opdracht van de VAN zelf is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Utrecht.

Een van de conclusies was dat gokverslaafden, dikwijls al op zeer jonge leeftijd, voor het eerst in dit soort gelegenheden kennis maken met de kansspelautomaat. Het ligt dan voor de hand dat die plekken uiteindelijk toch moeten worden ingeleverd”, aldus mevrouw Mol.

Al die voor de branche niet bepaald gunstige ontwikkelingen hebben de Errel Groep niet kunnen stuiten in haar vooruitgang. De veelheid van activiteiten is daarvan het bewijs.

Breed amusementsaanbod

Veel persoonlijke en langlopende relaties, de dag- en nacht servicediensten die het gehele jaar door klaar staan en natuurlijk het brede assortiment en productaanbod. Het zijn de sterke punten van de Errel Groep meent vindt mevrouw Mol. “Omdat we alle activiteiten in eigen huis hebben kun je gezamenlijk inkopen waardoor je een breed assortiment kunt blijven bieden.

De service, de persoonlijke contacten, al die zaken zie je terug in de diverse werkmaatschappijen”. Lopen we ze nog eens langs: Playtronics is verantwoordelijk voor de exploitatie in vooral de provincie Groningen. Friesland Automaten, dat spreekt voor zich.

Emmer Automaten neemt vooral Drenthe voor haar rekening, Rouvoet Amsterdam is actief in de regio Amsterdam/Utrecht/Noord-Holland en Rouvoet Den Bosch bestrijkt heel het zuiden van het land. Een sterke, landelijke organisatie dus. Daarnaast worden in totaal 19 amusementscenters ge-exploiteerd, als eigenaar of mede-exploitant.

Uiteraard is het vier verdiepingen tellende Amusino in Groningen het paradepaardje van de centers. “Het is er wat luxer en sjieker, doet ook aan een casino denken. Er komt een wat ander publiek dan in de Magic City’s, onze andere hallen”, zegt mevrouw Mol. De opzet om een breder publiek te trekken in met name het Amusino is dus gelukt. Het is constant druk in het Groningse amusementscenter.

“Wat wij willen, en dat geldt voor alle Magic City centers, is een breed amusementsaanbod bieden. Naast de automaten tref je dan ook in de grotere hallen bijvoorbeeld poolbiljarts. Verder vinden we service in de vorm van hapjes en drankjes erg belangrijk”. Meer vergunningen voor amusementscenters worden naar alle waarschijnlijkheid niet uitgegeven. “De hallen worden voorlopig nog wel met rust gelaten, maar uitbreiding zit er waarschijnlijk niet in.

Een tweede Amusino? We zouden het best willen, maar je moet reëel zijn. Voorlopig zul je pas op de plaats moeten maken”, aldus mevrouw Mol.

Buitenland

Mede door de ontwikkelingen in eigen land worden de activiteiten voor het buitenland steeds belangrijker. “Om een voorbeeld te geven: Rouvoet Electronics produceert nu voor twee derde deel voor het buitenland. Doordat je meer gericht mikt op het buiten- land gaat de productie omhoog. En uiteraard bieden we het hele assortiment, inclusief de nieuwe Bar Top. Een hele leuke automaat waar we veel van verwachten”, zegt mevrouw Mol.

Directeur Dirk Lindenbergh zal zich vooral gaan bezighouden met de buitenlandse activiteiten. “Errel International heeft in 1990 in eerste instantie ervoor gekozen in zoveel mogelijk landen een eigen organisatie op te bouwen dan wel aandelen te verkrijgen in een bestaande onderneming.

De keuze om in het ene land wel en in het andere land niet te starten ligt uiteraard in de kansen die wij er zien liggen. Om erachter te komen welk land geschikt is beginnen we eerst met het zogenaamde deskresearch. We zoeken alle benodigde gegevens over de betreffende markt en het land zelf. Wij onderzoeken heel nauwkeurig hoe de politieke situatie is, of de economie sterk genoeg is en of er beperkingen zijn voor buitenlandse investeerders. Denken wij dat een bepaald land voor ons voldoende potentie heeft, dan gaan we er naar toe”, legt mevrouw Mol uit.

Stoppen of doorgaan

In het land zelf oriënteert Errel International zich op de nationale wetgeving, altijd samen met een ‘plaatselijke’ jurist. Samen onderzoeken zij de mogelijkheden. “Als alles in kaart is gebracht beslissen wij wat de volgende stap is: stoppen of doorgaan.

Het eerste betekent dat we onze plannen in het betreffende land niet tot ontwikkeling laten komen. De tweede beslissing laat ons nog de keuze tussen zelf een organisatie op te zetten of in een bestaande organisatie te participeren.

Uiteraard hangt deze beslissing af van het al dan niet aanwezig zijn van een geschikte partner”. Dat Errel vooral in de voormalige oostbloklanden is vertegenwoordigd ligt in het feit dat toen Errel International begon deze markten zich juist openden. Daardoor boden deze markten nog veel mogelijkheden.

Een risicofactor in deze landen is echter vaak het gebrek aan goede regelgeving. “Wij proberen in deze landen contacten met de overheid op te bouwen om zo enig zicht te krijgen en te houden op de regelgeving. Na ongeveer twee jaar evalueren wij de politieke stabiliteit, de economische omstandigheden en de vooruitzichten van de opgebouwde organisatie.

Op basis van de uitkomsten besluiten we of we met de activiteit doorgaan of deze alsnog afstoten”, zegt mevrouw Mol. Errel International is nu drie jaar actief in het buitenland. Geleidelijk aan is een en ander op gang gekomen. De tijd is nu daar om ook de west-Europese landen te onderzoeken op mogelijkheden voor de organisatie. Errel werkt overigens uitsluitend met mensen uit het land zelf.

Veranderingen

Maken Playtronics en Magic City sinds december gebruik van een geheel vernieuwd onderkomen, binnenkort volgen er meer veranderingen. “Dat is geen bewuste keuze, maar gewoon hard nodig, we zitten in een aantal panden te krap”, legt mevrouw Mol uit.

Daarom verhuist Friesland Automaten in april van Herbayum naar Joure en gaan eveneens rond die tijd de Errel Holding en Errel International verhuizen. Nu zitten beide werkmaatschappijen nog aan de Bossche Kasteleinenkampweg, de holding gaat straks naar de Vughterweg en Errel International trekt bij Rouvoet Electronics aan de Hambakenwetering in.

Overigens is daar ook een grondige verbouwing gaande. Ook daar wordt alles vernieuwd en aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen. Volop activiteiten dus bij de Errel Groep. De organisatie, met een personeelsbestand van 220 mensen en een exploitatie van 4000 automaten, opgesteld in 1500 locaties, gaat de toekomst met opgeheven hoofd en vol vertrouwen tegemoet.

 

Stukje uit Magazine Mei 1993

Dick van Tongeren 25 jaar bij Playtronics

Op 1 april vierde Dick van Tongeren tijdens een receptie zijn 25-jarig dienstjubileum bij Playtronics b.v. De heer Van Tongeren trad 25 jaar geleden als monteur in dienst bij Boverhofs Automaten, dat later werd overgenomen door Playtronics b.v. Sinds 10 jaar bekleedt Van Tongeren daar de functie van Chef Technische Dienst.

dick van tongeren
Dick (Dicky) van Tongeren

Het was voor Dick van Tongeren en zijn gezin een drukke, maar gezellige dag. Men werd ’s middags thuis opgehaald met een antieke Chrevolet waarmee het gezelschap naar de Duinkerkenstraat werd vervoerd en welkom werd geheten door de heren Lindenbergh en Rouvoet.

Tijdens de receptie kwamen velen de jubilaris de hand schudden en in zijn toespraak was Errel directeur Lindenbergh vol lof over Van Tongeren die als monteur dag en nacht klaar stond voor zijn klanten.

Van zijn “oude baas” Boverhof kreeg het echtpaar Van Tongeren een vakantiereis naar Malaga cadeau. Errel deed daar nog een flink bedrag als zakgeld bij. Van Tongeren, die in eerste instantie nogal op zag tegen de feestelijkheden kon terug kijken op een geweldige dag.

Naschrift: Dick ofwel Dicky was een geweldige man. Hij leek altijd boos te kijken maar had een hart van goud.

Bronvermelding: Automaten Magazine Maart 1993