Gokkasten Archief Verhalen

Lees de Boeiendste verhalen uit Nederlandse Gok Geschiedenis

Jac van Ham

Jac van Ham Geschiedenis

jac van ham
Jac van Ham in 1990

Stukje van jvhgaming website

1958: Oprichting

In 1958 begon Jac van Ham (JvH) met de import en distributie van onder meer jukeboxen. Ruim tien jaar later (in 1972) breidde hij zijn activiteiten uit met de import en distributie van video- en kansspelen.

Weer acht jaar later (1980) begon hij met een acquisitiestrategie die voor de verdere groei en bloei van het bedrijf zorgde. In 1981 werden de eerste amusementscentra met kansspel- en familie-entertainment geopend. In 1995 werd het eerste KEMA-certificaat behaald.

1999: Verkoop aan ABN AMRO

Een bijzonder gegeven is dat oprichter Jac van Ham in 1999 zijn bedrijf verkocht aan ABN Amro. Niet eerder had een grote gerenommeerde financiële instelling belangstelling getoond om te participeren in een bedrijf dat actief was in de kansspelbranche. Een primeur! De heer Van Ham is als minderheidsaandeelhouder nog steeds aan het bedrijf verbonden.

2000 – 2005: Overname Errèl en introductie full-leisureconcept

Het nieuwe millennium gaf een enorme impuls aan de groei van JVH gaming. In 2000 werd branchegenoot Errèl overgenomen. Hierdoor werd JVH gaming bijna tweemaal zo groot. Ook 2003 kan gezien worden als een mijlpaal in onze bedrijfsgeschiedenis. Dat jaar werd namelijk Jack’s Casino in de markt gezet.

In 2004 het eerste Jack’s Casino geopend in een Van der Valk Hotel. Een jaar later vestigde Jack’s Casino zich samen met Pathé-bioscopen onder één dak in het centrum van Rotterdam.

2006 – 2009: Waterland Private Equity grootaandeelhouder en overname Flash Casino

Een bijzondere mijlpaal in de ontwikkeling van JVH kwam er in 2006 toen investeringsmaatschappij Waterland het grootaandeelhouderschap nam in onze organisatie. Met deze vermogende Nederlandse investeringsmaatschappij van goede naam en faam werd er extra ruimte voor groei gecreëerd.

Stukje van Automaten Magazine april 1995

Jac van Ham en JPM onderhandelen over Fusie

J.P. van Ham, voorzitter van de Jac van Ham Group en Philip Walters, voorzitter en directeur van het Britse JPM International Ltd, hebben aangekondigd dat zij onderhandelen over een op handen zijnde fusie tussen de Jac van Ham distributie divisie en JPM. De onderhandelingen zijn in een vergevorderd stadium. De beide bedrijven hopen dat nog voor aankomende zomer de plannen rond zijn.

Jac van Ham verklaart dat de transactie waarover op dit moment wordt gepraat, een 20-jarige relatie tussen JPM en Van Ham verstevigd en tegelijkertijd een nieuwe krachtige organisatie creëert in de wereld wijde amusementsindustrie. Zij willen hun huidige sterke positie op de Europese markt benutten om van daaruit wereldwijd verder te groeien.

Als de voorgestelde fusie doorgaat zal de nieuwe onderneming over een gezamenlijke omzet van meer dan 50 miljoen pond beschikken.

Door de krachtenbundeling van beide bedrijven zal één grote eerste klas leverancier van spellen, automaten en service ontstaan. De twee organisaties, die op dit moment amusementsmachines ontwikkelen en produceren voor meer dan 15 landen, zijn verder betrokken bij distributie, machine- verhuur en andere projecten vanuit verschil lende plaatsen door heel Europa.

Ook nemen ze beide de distributeurschappen van gerenommeerde merken als SEGA, NSM en Valley voor hun rekening. We zijn er van overtuigd dat we munt kunnen slaan uit de kansen die zich voordoen in de wereldmarkt, door het creëren van een echte internationale organisatie die diversiteit kan bieden op het gebied van deskundigheid en produkten, licht Philip Walters toe.

Stukje van Automaten Magazine Juli Augustus 1995

Jac van Ham & JPM

De aangekondigde fusie tussen Jac van Ham-distribute en JPM International is van de baan. De aandeelhouders van beide betrokken bedrijven hebben begin mei besloten niet te fuseren, maar samen te werken zoals de ondernemingen de afgelopen 20 jaar al doen, zo blijkt uit een kort persbericht.

Eind maart maakten J.P. van Ham, voorzitter van de Jac van Ham Group en P. Walters, voorzitter en directeur van het Britse JPM International Ltd. bekend dat onderhandelingen over een op handen zijnde fusie al in een vergevorderd stadium waren.

Stukje van Automaten Magazine Juni 1996

Jac van Ham, Ridder in de orde van Oranje Nassau

jac van ham wordt geridderd
Jac van Ham wordt geridderd

‘Ik ben trots op de erkenning voor het bedrijf, de werknemers en de branche’

Eigenlijk was het de bedoeling dat op die vrijdagmiddag 12 april “gewoon” de nieuwe showroom zou worden geopend. Een opening van grote symbolische waarde, dat wel. Het was namelijk al twaalf jaar geleden dat Jac van Ham het Kraaiven-complex had aangekocht.

Sinds die tijd is er veel veranderd: het bedrijf is vier keer zo groot geworden, er is vier keer zoveel personeel werkzaam, de activiteiten van de onderneming zijn gesplitst en er zijn gebouwen bij gekocht. En bij zo’n modern bedrijf, hoort ook een moderne showroom. De verbouwing gold als de finishing touch van al die zichtbare en onzichtbare veranderingen.

‘Ik treed niet graag op de voorgrond, maar vanwege die symboliek kon ik me er in vinden dat ik zelf de opening zou verrichten’, zegt Van Ham nu. ‘Ik had een hele speech voorbereid, wat achteraf niet nodig was geweest. Ik werd naar kantoor geroepen maar het verhaal wat ophangen werd, had niets om het lijf.

Ik kreeg toch wel sterk het vermoeden dat ze iets aan het bekokstoven waren. Om drie uur ben ik weer naar de showroom gegaan. Het was naar mijn smaak wel erg druk. Ik dacht bij mezelf: “Wat doen die allemaal hier?” Maar ik ben iedereen gewoon maar een hand gaan geven’.

Dat ook de burgemeester Brokx gearriveerd was verbaasde Van Ham niet zo, die komt wel vaker binnen bij een opening of dergelijke. Dat deze ook nog een speech afstak, was wel een verrassing. Maar al snel vielen alle puzzelstukjes op hun plaats: het had Hare Majesteit behaagd Jac van Ham te benoemen tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Jac van Ham staat in Tilburg bekend als een enorm betrokken persoon bij de sociale aspecten van het bedrijf en de gemeenschap. Zo was hij actief betrokken bij “Tilburg Moderne Industriestad”, bij de Tilburgse gemeenschapactiviteiten rond Willem II, Tilburg Trappers, Muzikaal Tilburg, Tilburg Textielcentrum etc.

‘Wij doen altijd mee’, legt Van Ham uit. ‘Als mensen bij ons aankloppen voor sponsoring, doen wij mee. Dat is onze gedachten gang. Het gaat vrijwel altijd om mensen die zich belangeloos inzetten voor de gemeenschap en daar heb ik bewondering voor. Als het mogelijk is om die mensen support te bieden, doe ik dat graag’. Bovendien, hoe beter het met de gemeenschap gaat hoe “rijker” je zelf leeft.

‘Ik was perplex’, zegt hij. ‘Je staat er niet bij stil. Je hebt heel je leven gedaan wat je dacht dat je moest doen. Dat je rekening houdt met je bedrijf, met de mensen binnen je bedrijf, dat is voor mij iets heel natuurlijks. Dus hou je met zoiets geen rekening. Pas later dringt het tot je door. En toen was ik toch wel trots. Trots op de erkenning voor het bedrijf, niet alleen voor mij, maar ook voor de mensen die hier werken en voor de branche’.

Schuurtje

Het is al weer 40 jaar geleden dat Jac van Ham zijn eerste schreden zette in de branche en begon met wat jukeboxen in het schuurtje thuis. Later kwamen ook de bingo’s om de hoek kijken. Hebben die het niet zo gedaan in het Tilburgse, met de muziekinstallaties van “Ohio Sound” daarentegen veroverde Van Ham in de jaren ’70 de markt.

Ook de speelautomaten hadden in ontwikkeling niet stil gestaan en de onderneming groeide gestaag. ‘Het ging van eigens’, zegt Van Ham in keurig Brabants. De sponsoring van alle mogelijk denkbare groeperingen in en rond Tilburg leverde het bedrijf veel contacten op.

Zelf heeft Van Ham ook altijd het contact met de politie, de politiek en de hulpverlening gezocht. Het is heel eenvoudig; om een probleem op te lossen moet je met mensen om de tafel gaan zitten. En ambtenaren doen ook alleen maar hun werk. Door rechtstreeks met ze te praten, krijg je beter contact’.

Maar de komst van de kansspelautomaat betekende voor Jac van Ham de grote doorbraak. ‘We hadden al heel snel de import van JPM‘. Ook de komst van elektronica was een zegen. ‘Als we het met mechanica hadden moeten blijven doen, hadden we geen stuiver kunnen verdienen’.

Al met al heeft Van Ham een juweeltje van een carrière doorlopen. Begonnen als reparateur en verkoper, doorgegroeid tot “bedenker” van spelletjes en verkoper van de grote aantallen om tenslotte te eindigen als bestuurder op het allerhoogste, strategische niveau.

Natuurlijk kreeg ook Van Ham te maken met de VAN. Na de oprichting in 1971 keek hij aanvankelijk van een afstandje toe. ‘Ik had het veel te druk en was echt niet geïnteresseerd in een bestuursfunctie’, zegt Van Ham. ‘Ik het de vereniging wel ondersteund maar heb niet actief meegedaan. Totdat ik er echt ingetrokken werd’.

Aan een degelijke organisatie ontbrak het nogal. ‘Ik kan me nog zo’n vergadering herinneren. Het was half ’73. Jan Rouvoet stond op en regelde in een handomdraai de financiën. Hij wees één voor één mensen aan en zei: “jij bent goed voor dit bedrag en jij bent goed voor dat bedrag”. En dan moest je bijvoorbeeld duizend gulden op tafel leggen’.

Enkele jaren later waren er wel al verschillende secties die werden voorgezeten door de voorzitter, Bertus van Dessel. Enige tijd later werden de statuten aangepast: de secties kregen een eigen bestuur en voortaan gold de “omgekeerde bewijslast”. Oftewel, het Hoofdbestuur moet met goede argumenten komen om het niet eens te zijn met het beleid van een sectie. Ook voor de Sectie Handel werd een bestuur gevormd, maar een voorzitter om de vergaderingen te leiden, was er niet.

Zo kwam het dat Van Ham als vanzelf die touwtjes in handen kreeg. “Operatie grote schoonmaak” werd zijn missie. ‘De sectie was niet goed vertegenwoordigd in het VAN-bestuur en er zaten leden in de sectie die er qua groothandel niet in thuishoorden. Steeds weer wilde men een Sifka oprichten, Stichting Importeurs en Fabrikanten van Kansspelautomaten. Maar dat heb ik altijd tegengewerkt. Het clubje was te klein om apart te opereren.

Iedere keer was er discussie en steeds weer kwam men tot de conclusie dat men beter bij elkaar kon blijven. Ik heb echt een paar jaar nodig gehad om de sectie op orde te krijgen en inhoudelijk met de brancheproblemen bezig te zijn en niet met de organisatie van de sectie en de VAN.’

Veelbewogen periode

jac van ham sectie handel
Van Ham was jarenlang voorzitter van Sectie Handel van de VAN. Rechts vice voorzitter Fons de Wild

Nadat de sectie opgeschoond was, zo constateert Van Ham, liet deze zich makkelijker organiseren dan de exploitatie. Volgens hem had dat twee redenen. ‘Allereerst hadden wij elkaar nodig, we waren met zijn allen aan de wetgeving gebonden. We moesten goed georganiseerd zijn om onze belangen te verdedigen bij bijvoorbeeld het IJkwezen.

Aan de andere kant waren wij een kleine groep, gelijksoortige bedrijven die snel consensus kon bereiken. Toen de koehandel verdween, werden goede administraties opgezet voor de fiscus. Dit was tevens een ondersteuning voor onze bedrijfsvoering. Los daarvan was de concurrentie op het commerciële vlak echter hard.

Van Ham opereerde in een veelbewogen periode ‘Er kwam ontzettend veel op ons af’, herinnert hij zich. De komst van de nieuwe wet was voor de sectie heel spannend. Ze vroegen zich òf die zou komen. En, aan welke voorwaarden moeten de machines dan voldoen? Hoe zit het met de keuringsmethodieken?

Het was de taak van de sectie toen om een overgangsregeling te maken. Toen in 1986 De Wet een feit was, vroegen vooral de naleving van de wet en de typekeuringen de aandacht. Ook heeft de sectie, in de tijd dat van Van Ham fungeerde als voorzitter, zich langdurig gebogen over het probleem Piekmachines. ‘De Random Runner heeft ons veel zorgen opgeleverd’.

Dankbaar

jac van ham en zijn vrouw
Het is al weer 12 jaar geleden dat Jac van Ham het huidige pand betrok. Links van hem burgemeester Becht en mevrouw Van Ham

‘Door de jaren heen is de VAN door emoties gedreven en bij elkaar gehouden’, constateert Van Ham als hij terug kijkt. ‘Het is de basis van de vereniging. Ik ben dankbaar voor die mensen die zich er jarenlang zo voor hebben ingezet.

Opperhoofd Van Dessel maakte er het beste van. De mensen wilden van alles maar eigenlijk ook weer niks. De emoties leken belangrijker dan economische overwegingen. Het was niet altijd rationeel en daardoor heeft die omslag naar professionaliteit te lang op zich laten wachten.

bedrijf 1989
Jac van Ham: ‘Dat je rekening houdt met je bedrijf, met de mensen binnen je bedrijf, dat is voor mij heel natuurlijk (foto 1989)

Het is moeilijk’, geeft hij toe, ‘om zoiets eerder in te zien en te realiseren als er geen wettelijke dwang is. Je kunt elkaar niet iets opleggen als een goed kader ontbreekt. Het heeft veel aan de omstandigheden gelegen dat het zolang heeft geduurd voordat de club het niveau bereikt van de rest van het bedrijfsleven.

En dan is het heel moeilijk om het onderling eens te worden over wat wel en niet moet. Gezien de omstandigheden hebben we met elkaar het beste gedaan wat we konden doen. Al met al een branche die altijd boeit en waarvan je moeilijk afscheid kunt nemen.’

Stukje van quotenet.nl website Door Henk Willem Smits Gepubliceerd op: 21/08/2008

Casino Van Ham met korting gekocht

Bijna was het gokbedrijf JVH, levenswerk van miljonair Jac van Ham, op de fles gegaan. Maar het Nederlandse Waterland Private Equity heeft ingegrepen.

J(ac) V(an) H(am) baat 46 casino’s met slotmachines uit, evenals 7000 machines in horecagelegenheden. Van Ham, met een vermogen van €77 miljoen op nummer 345 in de Quote 500, was in de jaren negentig al zo verstandig een deel van zijn bedrijf te verkopen aan ABN Amro Capital. Dat schoof het belang in 2006 weer door aan Waterland Private Equity.

Anders dan de reactie van Van Hams schoonzoon Frank Kastelijns doet vermoeden, schrijft JVH al jaren rode cijfers. In 2006 zelfs negen miljoen euro, in 2005 twee ton. En dat terwijl concurrenten als Hommerson en Krijco juist miljoenen binnen harken. Voor hen was de nieuwe belastingwetgeving, waardoor 29% in plaats van 11% over de opbrengsten van gokkasten moeten worden afgedragen, nog wel op te brengen. Maar voor JVH was het de doodsteek.

De schuldeisers van JVH, Bank of Ireland en zakenbank CIBC konden dus kiezen, of helemaal niks, of Waterland JVH laten overnemen en met flinke korting de schuld van € 295 miljoen laten aflossen. De korting zou maar liefst 70 tot 80% bedragen, aldus de Financial Times.

Doordat de rentelasten wegvallen, kan het bedrijf weer winstgevend worden, zegt Lex Douze van Waterland in de FT. De investeringsmaatschappij verklaarde vorig jaar dat het hoopte te kunnen profiteren van een consolidatieslag in de gefragmenteerde speelautomatenbranche. In mei 2007 nam JVH met steun van Waterland nog 12 Flash Casino’s over.

Stukje van quotenet.nl website Door Henk Willem Smits Gepubliceerd op: 28/05/2013

Jac van Ham verkoopt zijn gokkasten aan Oostenrijkers

Quote 500-lid Jac van Ham verkoopt op 22 mei 2013 zijn twee bedrijven JVH Gaming Products en JVH Exploitatie aan een groot Oostenrijks gokbedrijf, Novomatic.

De twee JVH-bedrijven van Jac van Ham JVH Gaming Products en JVH Exploitatie zijn afgesplitst van JVH Gaming & Entertainment, eigenaar van de speelhallen. Dat is tegenwoordig eigendom van Water Private Equity van Quote 500-lid Rob Thielen, en valt buiten deze overname.

De deal is afgelopen woensdag gesloten. De twee bedrijven van Van Ham gaan in de toekomst verder als Novo Gaming Nederland.

Stukje van intergameonline.com website 24 mei 2013 door David Snook

De verkoop deal werd uitgevoerd onder de naam van Novomatic’s dochteronderneming Austrian Gaming Industries. JVH-producten zullen nu deel uitmaken van het productportfolio van Novomatic in de aangrenzende Duitse AWP markt, waarin Novomatic via haar dochterondernemingen Löwen en Crown een groot aandeel heeft.

Hannes Reichmann van Novomatic bevestigde de overname en zei dat deze van toepassing was op JVH Exploitatie en JVH Gaming Products. De speelautomaten van laatstgenoemde worden al naar Duitsland geëxporteerd. JVH Exploitatie is in Nederland een belangrijke exploitant exclusief voor slots in cafés.

“Met de oprichting van onze dochteronderneming Novo Gaming Nederland zetten we ons strategische en dubbele acquisitieprogramma voort. Onze eigen groepsmerken, AGI, Astra en Bell-Fruit zijn marktleiders op het gebied van digitaal gamen en de producten van JVH zullen dit groeiende productportfolio aanvullen, vooral in Duitsland.”

JVH is tevens eigenaar van het in Nederland bekende Errèl speelautomatenmerk.

Het bekendste directielid van de zelfstandige Gokhal divisie JVH Gaming & Entertainment is Eric Olders, CEO

Samenvatting:

  • Novomatic danwel Novo Gaming is nu eigenaar van de Horeca exploitatie van JvH en eigenaar van JvH Products
  • Water Private Equity is eigenaar van de gokhallen van JvH

Bronvermelding: jvhgaming website, Automaten Magazine Juli Augustus 1995, Juni 1996, Quotenet.nl, Intergameonline.com