Gokkasten Archief Verhalen

Lees de Boeiendste verhalen uit Nederlandse Gok Geschiedenis

Beko

BEKO een samenvoeging van BEltman en KOoyman). Beko opgericht in 1969 en sinds 1990 een dochteronderneming van Janshen & Hahnraths te Harderwijk.

Stukje uit Magazine November 1992

Op 26 oktober jongstleden opende Beko op feestelijke wijze de deuren van haar totaal vernieuwde pand. Een face-lift, zeggen ze in Harderwijk, want met een werkoppervlakte van 945 vierkante meter is haar ruimte ongeveer verdubbeld.

Daarbij zetelt in het pand ook nog Horeca Bureau Europe, dat 80 vierkante meter voor haar rekening neemt. Beide bedrijven zijn dochterondernemingen van Janshen & Hahnraths, maar werken op een zelfstandige wijze.

pand beko
Nieuwe Pand Beko

Reden om eens te praten met het management van Beko over vooral de periode na 1 januari 1990 toen het bedrijf onder de vleugels van Janshen-Hahnraths kwam. En: wat is en doet Horeca Bureau Europe eigenlijk. Een reportage.

Beko Amusement is in ruim twintig jaar een begrip geworden in de speelautomatenbranche. Met als belangrijkste werkactiviteit het exploiteren van speelautomaten en een steeds belangrijker wordende afdeling van licht- en geluidsapparatuur wist het bedrijf zich een eigen, unieke positie te verwerven.

Gemoedelijkheid en direct contact met haar klanten zijn daarbij sleutelbegrippen, vinden Aart Klompenhouwer, Marjolein Kok en Jan van de Vliert die als management fungeren.

Wat dat betreft is er niets veranderd sinds de stichters van het bedrijf, de heren Beltman en Klompenhouwer senior, zich terugtrokken uit de zaak.

aart klompenhouder, marjolein kok en jan van de vliert
V.l.n.r. Aart Klompenhouwer, Marjolein Kok en Jan van de Vliert

“En met de overname door Janshen-Hahnraths is die manier van werken gebleven. Wat er bij kwam was een enorme verantwoordelijkheid. Wat we zelf graag wilden overigens. Maar dat is toch wel een verschil met de tijd van voor de overname”, aldus Aart Klompenhouwer, zoon van één van de vorige eigenaren.

Tevreden

Bijna twee jaar is Beko Amusement nu een dochteronderneming van Janshen- Hahnraths. En tot ieders tevredenheid, zo is te horen. Marjolein Kok zegt: “In het begin was het wennen natuurlijk, maar dat hadden we ons gerealiseerd. Maar al snel hadden we in de gaten dat we een prima keus hadden gemaakt. We hadden waarschijnlijk geen beter moederbedrijf kunnen treffen”.

Regelmatig wijzen de drie op de ruimte die hen door de Limburgse onderneming wordt gelaten. “Er is natuurlijk overleg, we hebben regelmatig contact. Maar we hebben een enorme vrijheid van werken, zijn heel zelfstandig bezig”, aldus Klompenhouwer.

En Jan van de Vliert voegt daar aan toe dat “de klanten er weinig of niets van die overname hebben gemerkt. Voor hen is er nauwelijks iets veranderd, het werk is praktisch hetzelfde gebleven. Komt nog bij dat we gewoon onder onze eigen naam verder konden gaan”.

Taakverdeling

Wat wel veranderde sinds de nieuwe generatie aantrad is de duidelijke taakafbakening. Iedere afdeling heeft zijn eigen vak- en werkgebied er is sprake van een efficiënte en flexibele taakverdeling. Aart Klompenhouwer is als hoofdvertegenwoordiger verantwoordelijk voor de exploitatiepoot. Jan van de Vliert is hoofd van de technische dienst en Marjolein Kok runt mede de zaken op het kantoor.

“Op zich is dat een hele verandering. Onze voorgangers deden eigenlijk zo’n beetje alles tegelijk”, legt Van de Vliert uit. “Maar duidelijk is dat we met z’n allen voor hetzelfde staan. Goede contacten met de klanten, een sterke exploitatie in praktisch geheel Nederland, met de nadruk op het gebied van en rond de Veluwe”, voegt Klompenhouwer daar aan toe.

De exploitatie van automaten blijft de belangrijkste activiteit, maar sterk in opkomst is de licht- en geluidsafdeling. “Daar is een hele sterke groei merkbaar, we pakken dat ook steeds professioneler aan”, vertelt Jan van de Vliert.

Naast die twee belangrijke poten is er ook nog ruimte voor biljart en snooker. Aart Klompenhouwer daarover: “Het is niet ons belangrijkste aanbod, maar we zijn wel thuis op dat gebied. We hebben de kennis in huis en kunnen leveren als men dat van ons verlangt”.

Omzet gestegen

Het gaat goed met Beko Amusement, dat staat vast. Ondanks de zorgwekkende ontwikkelingen die de branche raken, zoals de beperkingen. Ook bij Beko heeft men dat gemerkt.

Marjolein Kok: “Ook wij hebben nogal wat automaten weg moeten halen, dat voel je, dat is een gevoelige klap. Toch hebben we ons staande kunnen houden. Sterker, we hebben onze omzet zien stijgen”. Waarbij, aldus het Beko-management, vooral ook gewerkt is aan meer en betere behendigheidsapparatuur.

Maar hoewel het bedrijf niet heeft geleden onder de beperkingen, wijst men de huidige gang van zaken af. Aart Klompenhouwer: “Laat ik voorop stellen dat we het probleem van de gokverslaving heel serieus nemen, we willen ook op alle manieren meewerken om dat te beteugelen. Maar wij zetten wel vraagtekens bij het beleid dat de overheden voeren. Beperking hier, convenant daar.

Er moet een landelijke maatregel komen, dat is voor iedereen het beste”. Waarbij Klompenhouwer opmerkt dat hij zich vooral ergert aan sommige gemeentebesturen. “Als je toch ziet dat raadsleden soms niet eens weten waar het over gaat, zich niet goed voorbereiden. Ik kan daar kwaad om worden. Die moeten dan beslissen over onze branche”.

Marjolein Kok merkt op dat “zoiets vaak verandert als men een bezoek brengt aan een bedrijf of aan een hal. Wat dat betreft is Janshen-Hahnraths heel goed bezig. Je merkt dat gemeenten onder de indruk zijn als ze goede informatie over een bedrijf krijgen of een rondleiding maken”.

Overigens wordt daarbij aangetekend dat de verhoudingen met de gemeente Harderwijk prima zijn. Men houdt elkaar goed op de hoogte van de ontwikkelingen en er is regelmatig contact.

Horeca Bureau Europe

Mede-bewoner van het pand in Harderwijk, maar geen voordeurdeler, is het vrij nieuwe bedrijf Horeca Bureau Europe b.v., ook een dochter van Janshen-Hahnraths. Sinds 1 oktober is dit bedrijf, dat nu een jaar bestaat, actief. Wat doet Horeca Bureau Europe precies en wat is hun relatie met de automatenbranche in het algemeen en die met Beko Amusement in het bijzonder?

Manager Van Nijkerken en secretaresse Janneke Bronkhorst lichten dit toe. “De verhouding met Beko is dat we zusterondernemingen zijn en daar houdt het eigenlijk mee op. Natuurlijk, we staan elkaar bij, werken soms samen, maar we opereren onafhankelijk van elkaar”, aldus Van Nijkerken en Bronkhorst.

erik van nijkerken
Erik van Nijkerken

Horeca Bureau Europe, dat ook een vestiging in Heerlen heeft, adviseert en bemiddelt binnen de horeca-exploitatie. “Ons bureau houdt zich bezig met alle aspecten die voor een horeca-exploitatie van belang zijn. We begeleiden bij aan- en verkoop en bij huur en verhuur van horecabedrijven. En we geven advies op het gebied van inrichting en exploitatie. Of dat nu om een gezellig bruin café gaat of de hypermoderne disco. Omdat de inrichting in grote mate het soort publiek en de aantrekkelijkheid van het bedrijf bepaalt is de nodige aandacht daarvoor nodig”, aldus Van Nijkerken.

Ook wordt aan marktonderzoek gedaan en zoekt men naar een juiste lokatie voor een horeca-onderneming. Ook adviseert men bij taxaties van panden, wordt er bemiddelt als de benodigde vergunningen verkregen moeten worden en wordt advies gegeven inzake overeenkomsten met brouwerijen en dergelijke.

Ook voor de startende ondernemer staat het bureau klaar. “Omdat vooral ook in de aanvangsfase die starter op nogal wat problemen stuit. Door het inschakelen van geschoolde adviseurs en deskundigen kunnen die problemen snel worden opgelost. Ons bureau is er dan voor het nodige advies”, zegt Van Nijkerken.

Totaalpakket

Tenslotte schenkt Horeca Bureau Europe veel aandacht aan de after-sales. “Ook na een geslaagde transactie blijft een klant onze aandacht houden en staan wij hem terzijde”, aldus Van Nijkerken. Een totaalpakket is wat men te bieden heeft, dat is duidelijk. In haar nog jonge bestaan heeft het bedrijf het toch al razend druk.

“We zijn begonnen met adverteren, mailings, het bekende werk. Al heel gauw bleek dat er werk genoeg was. Mede vanwege de enorme contacten die ons moederbedrijf heeft konden we al snel voortvarend aan de slag”, vertelt Janneke Bronkhorst.

En omdat men het hele land als werkrayon beschouwd wordt er veel aangepakt. Haar bestaansrecht heeft het bureau inmiddels bewezen. “We zijn een organisatie die ’thuis’ is waar anderen zich ‘uit’ voelen”, zo vat men het zelf samen.

En hoewel Beko Amusement en Horeca Bureau Europe b.v. onafhankelijk van elkaar opereren hebben ze toch een aantal gemeenschappelijke doelen. De belangrijkste filosofie is dat het goede en blijvende contact met de klant hoog in het vaandel moet staan.

Voor alle duidelijkheid: Beko Amusement is te vinden aan de Jac. Perkstraat nummer 11 en Horeca Bureau Europe b.v. op 11a.


Stukje uit Magazine Januari 1998

Tweede generatie Beko bruist van de Energie, open dag straalt vertrouwen uit

De open dag die de Beko-groep 17 november organiseerde stond in het teken van de mooie nieuwe huisvesting en vertrouwen in de toekomst.

Beko, dat uiteraard al een roemruchte geschiedenis kent, wordt thans geleid door de tweede generatie: Han en Monique, zoon en dochter van oprichter Gerrit Beltman, en Niels Kooyman, dankzij wie de naam Beko weer als vanouds verklaard wordt.

niels kooyman, monique en han beltman
v.l.n.r. Niels Kooyman, Monique Beltman en Han Beltman

Beko staat midden in de ontwikkelingen van de branche en doet daar volop aan mee. Een eerlijke en open branche en werken aan de gedragscode. Het krijgt de volledige steun van het bedrijf. De Beko Groep, opgericht in 1969, opereert landelijk en heeft een zestal werkmaatschappijen:
– Beko Snooker bv,
– LAWA Automaten Exploitatie bv,
– Digiflex Techniek bv,
– LAWA Onroerend Goed bv,
– Gooilanden Financieringen bv
– B & L Administraties.

Jonge loot aan de Beko-boom is B & L Administraties dat zich volledig richt op horeca en horeca-gerelateerde bedrijven. Het verzorgt uitsluitend de administraties voor relaties van de Beko Groep.

Doordat de Beko Groep een grote ervaring heeft in de diverse horecadisciplines kunnen startende ondernemers optimaal begeleid worden. Maar bekend is Beko natuurlijk van de ‘House of Billiards’. En zeer recent werd bekend dat Beko de trotse eigenaar is geworden van de LAWA-holding.

Impuls

‘Het bloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan,’ verklaarde Niels Kooyman in zijn toespraak tot de gasten. Nadat Gerrit Beltman afscheid had genomen van het bedrijf en de tweede generatie Beko in afgeslankte vorm voortzette, werd de exploitatie van snooker- en poolcentra de hoofdactiviteit.

Men ontwikkelde een franchise-formule en de House of Billiards verrezen als paddestoelen uit de grond. Momenteel zijn er vijftien filialen in heel het land gevestigd. Maar dat bloed, dat begon na een jaar of vijf toch weer te kriebelen. En dus werd het oog weer op de speelautomaten gericht.

Uiteindelijk werd bekend dat de Beko-groep met succes in onderhandeling was getreden met de LAWA-holding. De LAWA Automaten exploitatie plaatst kansspel-en behendigheidsautomaten in horecabedrijven en heeft een eigen onderhoudsteam voor de reparaties van de machines.

LAWA Onroerend Goed b.v. verwerft en verhuurt onroerend goed en verhuurt ook panden voor derden. Het gaat dan vooral om horeca-activiteiten. De overname van LAWA geeft een nieuwe impuls aan het toch al flink aan de weg timmerende bedrijf dat er in wil slagen de erfenis van vader Beltman, thans commissaris van het bedrijf, zo goed mogelijk te leiden. En dat lukt, mede dankzij ‘de man die ons alles geleerd heeft, onze engelbewaarder pa Beltman,’ liet Niels Kooyman weten.

Een belangrijke schakel binnen de Beko Groep is ook Digiflex Techniek bv Deze werkmaatschappij verzorgt het ijken van geldinworp mechanismen. Het Nmi heeft goedkeuring gegeven (nr. 7080014) aan het gebruik van door Digiflex B.V. afgestelde munt mechanismen in Nederlandse kansspel en behendigheidsautomaten.’

Tevens worden er systemen ontwikkeld om mogelijke fraude van de apparaten tegen te gaan.

Die activiteiten worden overigens ook voor buitenlandse ondernemingen verzorgd. Digiflex zal zich in de nabije toekomst ook gaan bezighouden met het aanpassen en ombouwen van inworpsystemen in verband met de komst van de Euro.

Enthousiast en ambitieus en vertrouwen in de toekomst. Met veel aandacht voor de huidige ontwikkelingen binnen en rond de branche. ‘Het is zaak dat we met z’n allen goed op de winkel passen. Let op riskant speelgedrag, geen jongeren onder de achttien op de kansspelautomaten, zorg voor een goede administratie,’ riep Kooyman zijn medewerkers op.

De Beko Groep is er alles aan gelegen de branche het goede imago te geven dat ze verdient en haar ondernemingen als gezond en normaal naar buiten te laten treden.

Bronvermelding: Automaten Magazine November 1992, Januari 1998