Gokkasten Archief Verhalen

Lees de Boeiendste verhalen uit Nederlandse Gok Geschiedenis

NMI

Stukje uit Automaten Magazine Oktober 1995

Wat er gebeurt binnen de muren van het NMI:

De “jongens van de groothandel” kennen het NMi wel. Zij krijgen regelmatig te maken met het keuringsinstituut. Ze kunnen er domweg niet omheen. Maar voor iedereen die niks van doen heeft met het NMi: wat gebeurt er eigenlijk?

Nmi Nederlands Meet Instituut
Keuren software van Gokkasten, 100 uur lang worden de automaten door het NMi “bespeeld”

Op het moment dat een nieuw type automaat gekeurd moet worden, vraagt het NMi de kast zelf, de listings van de software, spelbeschrijvingen en alles wat verder relevant zou kunnen zijn. Vervolgens wordt een planning gemaakt: de datum van het begin van de keuring en de datum waarop de eindstreep wordt gehaald, worden bepaald.

Dan ondergaat de automaat eerst een hardware-test, oftewel de fysieke keuring. Natuurlijk hoort daar een valproef bij, maar dat is niet meer het belangrijkste onderdeel van de test. Vroeger, in de tijd van de elektromechanische apparaten was dat van wezenlijker belang omdat die gevoeliger waren voor hardhandig gebruik.

De hardware-test van nu heeft toch veel met elektronica te maken. In deze fase van het proces, bespeelt het NMi – niet de technici zelf maar computers de automaat 100 uur lang. De computer neemt alle winst en verlies gegevens op.

Na een heleboel berekeningen komt daar bijvoorbeeld het uitkeringspercentage, het uurverlies uit en de tijd per spel. Vervolgens lezen de medewerkers van het NMi aan de hand van grafieken af of de automaat voldoet aan de criteria van de wet. Nu komt deel twee. De automaat gaat naar de software-groep. Hier wordt de listing en de software bekeken.

Onderzocht wordt bijvoorbeeld of de software die de automaat aanstuurt, geen verborgen trucjes heeft en of het maximum van 200 punten, met al die potjes en laddertjes, niet wordt overschreden.

Als de automaat ook deze proeven doorstaat, schrijft het NMi een rapport met een positief advies naar het Ministerie van Economische Zaken. Die geeft vervolgens op dat advies een toelating af.

Zodra het NMi de toezegging binnen krijgt, krijgt de fabrikant zijn prototype weer terug en de markt kan bestormd worden. De keuring duurt meestal tussen de drie en zes weken en kost maximaal 30.000 gulden per automaat.

Niet altijd vlekkeloos

De keuring verloopt niet altijd vlekkeloos. Het komt vaak voor dat de automaat niet meteen wordt goedgekeurd. Bosch: ‘Vaak moeten er kleine dingetjes worden aangepast. De keuringen en de criteria zijn in de loop der jaren toch wel steeds complexer geworden.

Iedere automaat krijgt wel een paar opmerkingen over tekstjes op de ruiten bijvoorbeeld. Dat is volkomen normaal’. Ook ontdekt het NMi regelmatig programmeerfoutjes, bugs in vaktaal. Daar worden de fabrikanten dan even netjes van op de hoogte gesteld.

De meest voorkomende fouten die het NMi opspoort zijn fouten in de hoogte van het uurverlies. Dat mag niet meer zijn dan gemiddeld 50 gulden. Daar wordt weleens 52 gulden gemeten. ‘Dat passen de fabrikanten dan meteen aan. Dat hebben ze zelf dan gewoon niet goed berekend. Dat kan, want dat is ook niet eenvoudig te meten. Je kunt ons dan ook zien al zien als een laatste kwaliteits-check’.

Soms komt het voor dat een automaat ter keuring wordt aanboden, waar zoveel aan mankeert dat die met het bestaande spelconcept niet te handhaven is. Een kleine bijschaving zou niet mogelijk zijn. Maar volgens Bosch is dat een heel zeldzaam verschijnsel.

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Foutjes worden in goed overleg met de fabrikant opgelost. In 99 procent van de gevallen lukt het om problemen gezamenlijk op te lossen. Maar het komt ook weleens voor dat de fabrikant en het NMi het niet met elkaar eens kunnen worden.

Het Ministerie van Economische Zaken moet dan de knoop doorhakken. Maar die vertrouwt meestal op de mening van het NMi. Als de fabrikant echt bij zijn gelijk blijft, kan hij de zaak laten voorkomen voor het College van Beroep voor het Bedijfsleven.

Dat is een enkele keer voorgekomen. In de zaken die Bosch zich kan herinneren is de rechter uiteindelijk meegegaan in de gedachten van het NMi. ‘Maar dat hoeft echt niet altijd zo te zijn hoor. En ik ben er ook niet bang voor als de rechter een keer anders zou besluiten’. Heel sporadisch, als de situatie escaleert, geeft het NMi in overleg met de fabrikant een negatief advies om hem de mogelijkheid te geven, snel verdere stappen te ondernemen.

Grijze automaten

Behendigheidsspelen doorlopen in principe hetzelfde traject. Maar deze keuring is eenvoudiger omdat deze apparaten aan veel minder eisen hoeven voldoen. De automaat hoeft ook niet lijfelijk aanwezig te zijn, maar wordt van papier gekeurd. De kosten liggen dan ook beduidend lager. Voor de keuring van een behendigheidsautomaat hoeft niet meer dan maximaal 650 gulden neergeteld te worden.

De “grijze” machines, zoals het NMi grensgevallen pleegt te noemen, moeten echter wel afgeleverd worden. Dat zijn vooral de behendigheidsspelen die twijfels op kunnen roepen, zoals bijvoorbeeld kaartspelen in video-vorm waarmee punten kunnen worden verdiend. De kosten voor de grijze automaten kunnen wel boven de 650 uitkomen omdat de keuring gemiddeld ook langer duurt.

Het NMi ziet een duidelijke toename van het aantal grijze automaten die ter keuring worden aangeboden.

Commissie Nijpels

Over het algemeen worden bij het NMi al een tijdje minder machines aangeboden. Het is rustig. Dat heeft alles te maken met de wettelijke veranderingen die op stapel staan. Over anderhalf jaar moeten alle automaten die op de markt komen, anders zijn. Er worden compleet nieuwe eisen gesteld aan de machines. Op dit moment is het NMi druk bezig de doelstellingen die de Commissie Nijpels dit voorjaar in haar rapport heeft opgenomen, om te zetten in “echte” regels.

In november hoopt het Meetinstituut daarmee klaar te zijn. De branche mag zich daar ook nog over buigen en uitspreken. In maart zal de voor-publikatie zo’n twee maanden ter inzage liggen. De nieuwe regels worden opgenomen in de wet, dus ook de Tweede Kamer zal zich uitspreken over de details.

De verwachting is dat half ’96 de nieuwe bepalingen van kracht worden en na een overgangstermijn zal Nederland in ’97 voor- zien worden van compleet nieuwe kansspel- automaten, automaten van de Tweede Generatie.

Bronvermelding: Automaten Magazine Oktober 1995