Gokkasten Archief Verhalen

Lees de Boeiendste verhalen uit Nederlandse Gok Geschiedenis

Impact JPM

Introductie Impact techniek van JPM, de opvolger van System 5 techniek.

Stukje uit Automaten Magazine Januari 1996

Jac van Ham introduceert Impact op presentatiedagen

“Tot eind dit jaar is alles nog prima”, schrijft Jac van Ham International bv aan haar klanten. Het bedrijf toont er een goed belegde boterham bij. “Daarna gelden strengere regels”, gaat het verder. De kaas is inmiddels van het brood gegeten.

“Wie niet verder kijkt, is straks de pineut”, is de eindconclusie. Van het bord is zelfs de boterham verdwenen. Maar Van Ham heeft een antwoord op de vraag hoe de branche in de toekomst toch brood – mét beleg – op de plank kan krijgen: Impact.

Product manager Koen Stomph onthult tijdens de introductiedagen alle geheimen…

koen stomph
Product manager Koen Stomph zet het beleid van 1996/1997 uiteen

Impact is een opvolger van System 5…

‘In 1990 brachten wij het inmiddels welbekende System 5 op de markt. Een techniek met bijpassend kabinet dat inmiddels zijn sporen in onze branche ruimschoots verdiend heeft.

Niet alleen in Nederland maar ook in de talloze andere Europese landen waar wij actief zijn, kent System 5 een grote groep aanhangers. Automatisch rijst dan natuurlijk de vraag “waarom komen met een opvolger?”

Vooruit dan maar, waarom komt Van Ham met een opvolger?

Wij kunnen daar een aantal verschillende redenen voor aangeven. Allereerst het feit dat we een nieuw tijdperk ingaan. Een nieuwe tijd met nieuwe spelers en nieuwe behoeften op het gebied van spelaanbod.

De interactie tussen speler en spel wordt steeds groter, kortom, er is een duidelijke verschuiving merkbaar van de traditionele kansspelautomaat naar andere vormen waarin in toenemende mate nieuwe technieken worden verwerkt.

Voorbeelden hiervan zijn de toepassing van monitoren, CD Rom spelers, etc. Onze System 5 techniek is destijds specifiek ontwikkeld voor gebruik in de kansspelautomaat in zijn oorspronkelijke vorm en is duidelijk minder geschikt voor deze nieuwe ontwikkelingen.

Tijd dus voor een stuk flexibiliteit: Impact. Dankzij de modulaire opbouw van Impact is de toevoeging van de eerder genoemde monitor, CD Rom speler of welke randapparatuur dan ook in een handomdraai te verwezenlijken.

Daarnaast zijn wij van mening dat een producent verplicht is aan zijn klanten om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld elektronica te vertalen in nieuwe producten zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van deze technieken.

Maar er is meer. Vanaf 1 januari loopt de overgangsregeling op het gebied van de CE- regulering af. Vanaf dat moment dienen alle nieuwe automaten te voldoen aan een aantal regels, waaronder de EMC-norm.

System 5 voldoet niet aan die norm. Een eventuele aanpassing was wel mogelijk maar dit zou aanzienlijke wijzigingen met zich hebben meegebracht.

Samen met de eerder genoemde zaken, hebben we daarom besloten om een nieuw systeem te ontwikkelen dat volledig voldoet aan dit soort eisen. Impact is goedgekeurd volgens alle eisen die vanaf 1 januari zullen gelden’.

Bij de ontwikkeling van Impact is al rekening gehouden met de toekomstige wettelijke veranderingen?

‘Je hoeft niet over een kristallen bol te beschikken om te zien dat er op zijn zachts gezegd een spannende tijd aankomt. Alle aangekondigde wettelijke regelingen zullen grote druk uitoefenen op alle betrokken partijen. Ook Jac van Ham probeert haar klanten instrumenten aan te reiken om zo goed mogelijk met de problematiek om te gaan.

De eerder genoemde flexibiliteit van Impact maakt het mogelijk om snel en efficiënt in te spelen op dat wat er nog gaat komen.

Zo is bijvoorbeeld de ombouw van een Impact automaat naar de 14 Nijpels regels – zoals die momenteel bekend zijn – een relatief eenvoudige handeling. Tijdens de introductiedagen kon men dat feit met eigen ogen aanschouwen. Op het podium stonden naast elkaar een ‘1996’ en een ‘1997’ automaat.

david painter
David Painter van JPM toont het nieuwe kabinet

De benodigde onderdelen voor de aanpassing zijn op één hand te tellen en zullen door ons zeer goedkoop worden aangeboden. En daarmee komen we eigenlijk tot de kern van de (Impact)zaak: investeringen in 1996 in Impact zullen in 1997 hun waarde behouden’.

Wat is Impact-technisch gezien nou precies?

“Het Impact-systeem bestaat uit een moederbord en een aantal losse kleine modules, te weten een processorkaart, geheugenkaart, sample-geluidskaart en een Triac bord. Deze voorziening maakt het mogelijk gebruik te maken van een standaard moederbord waardoor onderhoud en gebruik zeer vereenvoudigd wordt.

impact techniek
Impact-flexibiliteit: moederbord met plug-in modules

Ook toekomstige ontwikkelingen zoals interactieve spelconcepten zullen dankzij de multifunctionele opzet gebruik kunnen maken van Impact. Dat dit nieuwe systeem een groot aantal voordelen kent, is duidelijk. Een goed voorbeeld hiervan is het volgende: in het verleden werd bij het verlies van een eenvoudige functie, bijvoorbeeld aansturing van de lampen of meters) het complete moederbord gewisseld.

Dit resulteerde op zijn beurt weer in verlies van diverse gegevens. Het Impact Ram circuit is nu beveiligd met een batterij en is gemonteerd op de separate processorkaart, zodat een optimale beveiliging van die gegevens gewaarborgd is.

Gebruikmakend van een dubbele rijconnector op het moederbord bevat de geheugenkaart de individuele spel Eproms. Proms- groottes kunnen variëren van 512Kb tot en met 8Mb, te selecteren via on-board links. Hierdoor is een bijzondere flexibele invulling van het geheugengebruik mogelijk.

Om tegemoet te kunnen komen aan de verschillende spraak- en muzieksamples die tegenwoordig door de diverse markten worden. vereist, wordt het geluid gegenereerd door een speciale kaart.

De geluids-Eprom bevat alle digitale informatie. Ook hier kunnen Proms gebruikt worden, variërend in grootte van 512Kb tot en met 8Mb, te selecteren via on-board links.

binnenkant impact gokkast
Een blik in de Impact-keuken met links onder de nieuwe voeding

Bijzonder trots zijn we op de nieuwe voeding. Uiteraard volledig EMC goedgekeurd. en voorzien van een externe aan/uitschakelaar met hoofd-zekering en zekeringen met LED indicators voor alle voltages. Deze zijn op de bovenzijde geplaatst voor optimale zichtbaarheid.

Naast een nieuwe techniek hebben jullie ook een nieuw kabinet geïntroduceerd…

“Ofschoon het System 5 kabinet uitstekend heeft voldaan, hebben we toch gekozen om ook hier te komen met een nieuwe ontwikkeling. Het kabinet dat door JPM in de UK gebruikt wordt voor Impact is in eerste instantie door een aantal Nederlandse exploitanten geëvalueerd. Daarbij kwam naar voren dat de eisen zoals die in de Nederlandse markt gelden te veel afwijken van de Engelse.

In een volgende stap hebben we toen gekeken wat ten opzichte van System 5 moest blijven en wat er kon worden verbeterd. Het naar mijn eigen mening zeer geslaagde resultaat was tijdens de introductiedagen te bewonderen. Menigeen was zéér positief!

De beschrijvingen varieerden van “mooi” tot “een juweeltje”! De uitdaging bij het ontwikkelen van het nieuwe kabinet voor Impact was natuurlijk het verbeteren van het comfort en uiterlijk van het Systeem 5 kabinet terwijl ook de servicevriendelijkheid naar een nog hoger peil gebracht moest worden.

Enkele opvallende kenmerken van System 5 werden in een verbeterde uitvoering gehandhaafd. Zo is de knoppenbank nog steeds scharnierend en maakt dit kabinet gebruik van de nieuwe extrusions. Een snelle toegang tot alle vitale onderdelen als knoppen, ruiten en vacuümforming is hierdoor gewaarborgd.

De hoogte van het kabinet is aangepast terwijl de layout van de binnenzijde sterk vereenvoudigd is en een goed bereikbare plaats biedt aan de diverse componenten van de multifunctionele Impact technologie. Zonder aarzeling durf ik te stellen dat door het optimaliseren van de geroemde System 5 kwaliteiten dit kabinet de absolute top vormt in hedendaagse kabinet-technologie’.

Hoe kijk je terug op de introductiedagen?

‘Vier dagen toerde de Impact-karavaan door Nederland, enige honderden bezoekers konden we registreren. Na de eigenlijke introductie en het verplichte rondje vragen, hebben we de bezoekers getrakteerd op een lunch.

indy 500 en photoplay
Een greep uit het assortiment van Jac van Ham. Links de Indy 500 met daarnaast Photoplay 2000, een nieuwtje met touch-screen.

Ook stonden een aantal andere automaten uit het Jac van Ham gamma opgesteld. Absolute aandachtstrekker hierbij vormde Photoplay, een op Touch-screen technologie gebaseerde behendigheidsautomaat welke op korte termijn door Jac van Ham zal worden aangeboden.

Al met al kunnen we stellen dat we een aantal succesvolle dagen achter de rug hebben. Men weet nu dat er over Impact grondig is nagedacht en dat een groot aantal wensen in deze ontwikkeling is doorgevoerd.

Ook is er nu een stuk duidelijkheid over het beleid dat wij de komende twee jaar gaan voeren. En duidelijkheid is op dit moment echt geen overbodige luxe…’


Folder Impact

IMPACT is een microprocessor gestuurd systeem, specifiek ontwikkeld voor gebruik in kansspel- en amusementsmachines. Ook toekomstige ontwikkelingen zoals interactieve spelconcepten zullen dankzij de multifuntionele opzet gebruik kunnen maken van IMPACT.

impact kabinet
Impact kabinet

De architectuur van IMPACT voorziet in een aantal uitbreidings slots, plaats biedend aan een uitgebreide reeks plug-in modules voor diverse toepassingen. Deze voorziening maakt het mogelijk gebruik te maken van een standaard moederbord waardoor onderhoud en gebruik zeer vereenvoudigd wordt.

Systeem Componenten

Het standaard IMPACT systeem bestaat uit de volgende onderdelen:

Moederbord
Processorkaart
Geheugenkaart
Sample-geluidskaart
TRIAC bord
Voeding

Moederbord

Het moederbord brengt alle proces-, geluids- en programmasignalen van alle spelontwikkelingen samen. Dit wordt bereikt door alle vereiste interfaces en driver circuits in de unieke architectuur onder te brengen.

moederbord Impact
Moederbord Impact

Het hart van het moeder bord wordt gevormd door twee identieks ASIC chips welke om de beurt het logische circuit vormen. Het resultaat is een sterk vereenvoudigde en uiterst betrouwbare bord-layout.

Processorkaart

De gebruikte processor is een CMOS 68EC000 (UI), geplaatst in een PLCC mode. De voordelen van deze keuze zijn snelheidswinst, verminderde warmteafgifte en de aanwezigheid van een ‘Embedded Control circuit voor aansturing van de meest moderne randapparatuur.

processor kaart impact
Processor Kaart

Dit zijn de drie belangrijkste redenen waarom het processorcircuit is gescheiden van het moederbordcircuit:

Flexibiliteit – Het systeem is in staat verschillende types en snelheden van processors te gebruiken bij toepassing van hetzelfde moederbord circuit.

Interferentie – Om aan Europese regelgeving te voldoen is de high speed processorklok (8Mhz) op de kaart gemonteerd, daarmee de kans op harmonische overspraak via bijvoorbeeld kabels beperkend.

Beveiliging – In het verleden werd bij het verlies van een eenvoudige functie (b.v. aansturing lampen of meters) het complete moederbord gewisseld. Dit resulteerde op zijn beurt weer in verlies van diverse speldata.

Het IMPACT RAM circuit is beveiligd met een batterij en is gemoneerd op de processorkaart, zodat een optimale beveiliging van de speldata gewaarborgd is.

Geheugenkaart

Gebruikmakend van een dubbele rijconnector op het moederbord bevat de geheugenkaart de individuele spel EPROMS. PROM groottes kunnen variëren van 512Kb tot en met 8Mb, te selecteren via on- board links. Hierdoor is een bijzonder flexibele invulling van het geheugengebruik mogelijk.

Sample-Geluidskaart

Om tegemoet te kunnen komen aan de verschillende spraak en muziek samples welke tegenwoordig door de diverse markten worden vereist, wordt het geluid gegenereerd door een speciale kaart. Ook deze maakt gebruik van een dubbele rijconnector. De geluidsprocessor is een NEC7759.

De geluids EPROM bevat alle digitale informatie, ook hier kunnen PROM’s gebruikt worden variërend in grootte van 512Kb tot en met 8Mb, te selecteren via on-board links. Het volume wordt electronisch geregeld via de standaard testprocedure van de machine. Een TDA2030 14 W zorgt voor de versterking.

TRIAC bord

triac bord impact
Triac bord

Het doel van het TRIAC bord is het converteren van de logische output van het moederbord in AC drives voor de spoelen van de uitbetaalunit. Middels opto-isolatoren zijn deze electrisch gescheiden van het systeem en zodoende volgens hedendaagse regelgevingen beveiligd.

Voeding

voeding impact
Voeding Impact

Ontwikkeld volgens de vereiste EMC normen is de voedingsunit gebaseerd op een eenvoudig en bewezen ontwerp. De voeding is voorzien van een externe aan/uitschakelaar met hoofdzekering en zekeringen met LED indicators voor alle voltages. Deze zijn op de bovenzijde geplaatst voor optimale zichtbaarheid en bereikbaarheid. Er kan gekozen worden voor 200 of 240 volt, de ingang is gefilterd. De extra mains uitgang is geschakeld en gezekerd, daardoor geschikt voor gebruik met apparatuur als bijvoorbeeld monitoren of inspectieverlichting van monteurs.

Kabinet

impact kabinet binnenzijde
Binnenzijde Impact kabinet

Het nieuwe Nederlandse kabinet is ontwikkeld volgens de volgende criteria:

  • Spelercomfort
  • Servicevriendelijkheid

Uitgebreid onderzoek onder Nederlandse gebruikers stond aan de basis van deze ontwikkeling en resulteerde uiteindelijk in een zeer fraai vormgegeven kabinet met optimaal gemak voor spelers en technici.

Constructie en servicevriendelijkheid

De grote uitdaging bij het ontwikkelen van het nieuwe kabinet voor Impact was het verbeteren van het comfort en uiterlijk van het System 5 kabinet terwijl ook de servicevriendelijkheid naar een nog hoger peil gebracht moest worden.

Enkele opvallende kenmerken van System 5 werden in een verbeterde uitvoering gehandhaafd. Zo is de knoppenbank nog steeds scharnierend en maakt dit kabinet gebruik van nieuwe extrusions. Een snelle toegang tot alle vitale onderdelen als knoppen, ruiten en vacuumforming is hierdoor gewaarborgd.

De lay-out van de binnenzijde is sterk vereenvoudigd en biedt een goed bereikbare plaats aan de diverse componenten van de multifunctionele Impact technologie.

Door het optimaliseren van de geroemde System 5 kwaliteiten vormt dit kabinet de absolute top in hedendaagse kabinet-technologie.

Bronvermelding: Automaten Magazine Januari 1996 en Folder Impact